หน้าแรก รู้จักโครงการ 5ส สร้างสุข คลังความรู้ องค์กรที่เข้าร่วม กิจกรรม  ข่าวสาร  ติดต่อเรา

ประกาศรายชื่อองค์กรที่เข้าร่วม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อองค์กรที่เข้าร่วม พ.ศ. 2561


ลำดับ ชื่อองค์กร ชื่อวัด จังหวัด วันที่
1 เทศบาลตำบลคลองพน วัดคลองพน กระบี่ 20/12/2018 15:02
2 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ วัดคลองท่อม กระบี่ 6/11/2018 14:41
3 องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำโกบ กระบี่ 6/11/2018 0:14
4 เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคม กาญจนบุรี 4/12/2018 8:38
5 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา หมอสอ วังคา กาญจนบุรี 5/11/2018 22:36
6 เทศบาลตำบลห้วยกระเจา วัดพงษ์ไพบูลย์ กาญจนบุรี 1/11/2018 16:17
7 เทศบาลตำบลหนองอีบุตร วัดหนองอีบุตร กาฬสินธุ์ 28/12/2018 14:39
8 เทศบาลตำบลภูสิงห์ วัดบ้านคำชมภู กาฬสินธุ์ 24/12/2018 16:46
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง วัดโพธิ์ชัยหนองห้าง กาฬสินธุ์ 21/12/2018 13:22
10 เทศบาลตำบลกลางหมื่น วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวยห้วยตูม กาฬสินธุ์ 19/12/2018 16:15
11 เทศบาลตำบลกุดหว้า วัดกกต้อง กาฬสินธุ์ 19/12/2018 16:03
12 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด วัดสมสะอาดใต้ กาฬสินธุ์ 19/12/2018 15:51
13 เทศบาลตำบลนาจารย์ วัดประชานิมิตร กาฬสินธุ์ 19/12/2018 15:18
14 เทศบาลตำบลเหนือ วัดเศวตวันวนาราม กาฬสินธุ์ 27/11/2018 13:11
15 เทศบาลตำบลหนองสรวง วัดหนองสรวง กาฬสินธุ์ 27/11/2018 9:20
16 เทศบาลตำบลนิคม วัดเวฬุวัน กาฬสินธุ์ 15/11/2018 11:08
17 เทศบาลตำบลคำม่วง อุทัยทิพพาวาส กาฬสินธุ์ 13/11/2018 15:48
18 เทศบาลตำบลกุงเกา วัดแสงจันทร์วราราม กาฬสินธุ์ 13/11/2018 15:00
19 เทศบาลตำบลห้วยโพธฺิ์ วัดดงสวางใน กาฬสินธุ์ 6/11/2018 10:03
20 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร อัมพาพนาราม กำแพงเพชร 7/11/2018 9:48
21 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน วัดสว่างมโน ขอนแก่น 27/12/2018 14:29
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง วัดนทีตีรสถิตย์ ขอนแก่น 24/12/2018 10:58
23 เทศบาลตำบลชนบท วัดศรีสุมังคล์ ขอนแก่น 21/12/2018 14:31
24 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล วัดปิยราช ขอนแก่น 20/12/2018 15:53
25 เทศบาลตำบลบ้านค้อ โนนศรีเรือง ขอนแก่น 20/12/2018 14:55
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร วัดแก้วสว่าง ขอนแก่น 20/12/2018 10:49
27 เทศบาลเมืองเมืองพล วัดศรีเมืองพล ขอนแก่น 19/12/2018 13:30
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เกาะแก้ว ขอนแก่น 19/12/2018 12:15
29 เทศบาลตำบลสาวะถี วัดดวงจันทราราม ขอนแก่น 17/12/2018 10:58
30 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม วัดศรีชมชื่น ขอนแก่น 7/12/2018 13:59
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ธรณีธงชัย ขอนแก่น 9/11/2018 14:05
32 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ วัดสระบัวรอง ขอนแก่น 6/11/2018 15:33
33 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด สว่างโนนททัน ขอนแก่น 2/11/2018 13:40
34 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส วัดเวฬุวรรณาราม จันทบุรี 5/11/2018 15:40
35 เทศบาลตำบลหัวสำโรง วัดหัวสำโรง ฉะเชิงเทรา 24/12/2018 14:21
36 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย วัดราษฎร์บำรุงวนาราม(วัดเกาะ) ฉะเชิงเทรา 2/11/2018 15:54
37 เทศบาลตำบลโป่ง วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง) ชลบุรี 28/12/2018 16:00
38 เทศบาลเมืองบ้านสวน วัดธรรมนิมิตต์ ชลบุรี 27/12/2018 14:59
39 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง วัดเนินหลังเต่า ชลบุรี 27/12/2018 11:57
40 เทศบาลตำบลหนองชาก วัดหนองเขิน ชลบุรี 26/12/2018 9:21
41 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ วัดอ่างเวียน ชลบุรี 25/12/2018 12:53
42 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน พันเสด็จใน ชลบุรี 25/12/2018 11:55
43 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง วัดมาบโป่ง ชลบุรี 15/11/2018 9:07
44 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง วัดเขาบายศรี ชลบุรี 12/11/2018 13:53
45 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน วัดใหญ่ ชัยนาท 24/12/2018 20:57
46 เทศบาลตำบลชัยนาท วัดอรุณศิริวัฒนาราม ชัยนาท 14/12/2018 17:14
47 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขุ่น วัดท่านจั่น ชัยนาท 14/12/2018 15:43
48 เทศบาลตำบลศิลาดาน ธรรมขันธ์ ชัยนาท 12/12/2018 12:23
49 เทศบาลตำบลหาดท่าเสา วัดเขื่อนพลเทพ ชัยนาท 13/11/2018 11:14
50 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่ ชัยนาท 7/11/2018 15:32
51 อบต.บ้านเพชร วัดศาลาทรง ชัยภูมิ 27/12/2018 17:08
52 องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ลาดชุมพล ชัยภูมิ 27/12/2018 11:20
53 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ วัดโพธิ์ ชัยภูมิ 27/12/2018 10:41
54 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย วัดศาลาลอย ชัยภูมิ 27/12/2018 9:48
55 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม วัดตะคลอง ชัยภูมิ 27/12/2018 9:30
56 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย วัดศาลาลอย ชัยภูมิ 27/12/2018 9:26
57 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วัดตาล ชัยภูมิ 26/12/2018 17:59
58 อบต.หนองโพนงาม วัดป่าห้วยกุ่ม ชัยภูมิ 26/12/2018 16:10
59 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง วัดโพธิ์เย็น ชัยภูมิ 26/12/2018 15:08
60 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง วัดพระธาตุกุดจอก ชัยภูมิ 26/12/2018 11:08
61 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู สำนักสงฆ์วัดเชตวัน ชัยภูมิ 25/12/2018 16:44
62 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง วัดบุญธรรม ชัยภูมิ 25/12/2018 16:08
63 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปัจฉิมานุการาม ชัยภูมิ 25/12/2018 15:45
64 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน วัดเฝือแฝง ชัยภูมิ 25/12/2018 15:16
65 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง ชัยภูมิ 25/12/2018 15:06
66 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ วัดสระทอง ชัยภูมิ 25/12/2018 15:05
67 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย วัดบึงบาล ชัยภูมิ 25/12/2018 14:35
68 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง วัดป่าคลองสมบูรณ์ ชัยภูมิ 25/12/2018 13:47
69 องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง วัดบ้านพรมใต้ ชัยภูมิ 25/12/2018 12:43
70 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ บ้านโนนหว้านไพล ชัยภูมิ 25/12/2018 11:47
71 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง เขต ชัยภูมิ 25/12/2018 11:00
72 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ วัดป่าสระแก้ว ชัยภูมิ 25/12/2018 9:57
73 เทศบาลตำบลทุ่งทอง วัดสุวรรณาราม ชัยภูมิ 25/12/2018 9:32
74 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง วัดดอนไผ่ ชัยภูมิ 25/12/2018 8:53
75 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว วัดศรีเมืองทอง ชัยภูมิ 24/12/2018 19:08
76 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี หัวสะพานภันสงบ ชัยภูมิ 24/12/2018 18:24
77 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ วัดป่าศรีพัฒนา ชัยภูมิ 24/12/2018 15:23
78 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก วัดโป่งนก ชัยภูมิ 24/12/2018 15:14
79 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง วัดโพนแพง ชัยภูมิ 24/12/2018 14:34
80 เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว วัดศรีบุญเรือง ชัยภูมิ 24/12/2018 11:33
81 เทศบาลตำบลเทพสถิต วัดวะตะแบก ชัยภูมิ 24/12/2018 10:52
82 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก วัดใหญ่นายางกลัก ชัยภูมิ 24/12/2018 10:52
83 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม วัดชัยมงคล ชัยภูมิ 24/12/2018 10:34
84 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด วัดศรีธงชัย ชัยภูมิ 24/12/2018 10:02
85 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม วัดจันทรังษี ชัยภูมิ 21/12/2018 16:11
86 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง วัดป่าบุญญาราม ชัยภูมิ 21/12/2018 14:11
87 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า วัดมัชฌิมาวาส ชัยภูมิ 21/12/2018 13:36
88 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม วัดศรีสวัสดิ์บรรพต ชัยภูมิ 21/12/2018 10:06
89 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเเวง วัดสามัคคี ชัยภูมิ 6/12/2018 14:02
90 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก วัดยางเกี่ยวแฝก ชัยภูมิ 15/11/2018 16:31
91 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ วัดศรีเจริญทรงธรรม ชัยภูมิ 7/11/2018 14:17
92 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา วัดหว้าเฒ่า ชัยภูมิ 6/11/2018 15:38
93 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ วัดสว่างนามน ชัยภูมิ 5/11/2018 15:00
94 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน วัดท่าสง่า ชัยภูมิ 5/11/2018 13:46
95 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง วัดเขาหลาง ชุมพร 5/11/2018 16:03
96 เทศบาลตำบลเม็งราย วัดสว่างศรีวิไล เชียงราย 27/12/2018 13:01
97 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง วัดหิรัญญาวาส เชียงราย 26/12/2018 12:08
98 เทศบาลตำบลแม่จัน ศรีบุญเรือง เชียงราย 25/12/2018 14:47
99 เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย วัดสันมะค่า เชียงราย 24/12/2018 16:23
100 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้่าวต้ม วัดทรายมูล เชียงราย 24/12/2018 15:06
101 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน วัดบ้านสันมงคล เชียงราย 24/12/2018 9:10
102 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก วัดอินทราราม(ขี้เหล็กหลวง) เชียงใหม่ 26/12/2018 11:45
103 เทศบาลตำบลไชยปราการ วัดสุปัฏนาราม (วัดบ้านท่า) เชียงใหม่ 25/12/2018 16:00
104 เทศบาลตำบลหนองบัว วัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช เชียงใหม่ 25/12/2018 9:49
105 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง วัดศรีกลางเมือง เชียงใหม่ 27/11/2018 14:59
106 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ วัดป่าข่อยใต้ เชียงใหม่ 11/11/2018 20:34
107 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง วัดจอมแจ้ง เชียงใหม่ 5/11/2018 19:44
108 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก สองยอด เชียงใหม่ 5/11/2018 14:16
109 เทศบาลตำบลสันกำแพง วัดโรงธรรมสามัคคี เชียงใหม่ 5/11/2018 11:43
110 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า วัดไชยสถาน เชียงใหม่ 1/11/2018 15:59
111 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย วัดธรรมาราม ตรัง 6/11/2018 10:22
112 เทศบาลตำบลนาตาล่วง วัดไทรงาม ตรัง 6/11/2018 9:07
113 องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ไผ่สีซอ ตาก 28/12/2018 12:44
114 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น วัดกุเตอร์โกล ตาก 27/12/2018 14:00
115 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด วัดป่าไม้ห้า ตาก 26/12/2018 11:27
116 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง สำนักสงฆ์เด่นเจริญ ตาก 25/12/2018 15:22
117 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ปากห้วยไม้งาม ตาก 25/12/2018 11:11
118 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ วัดวาเล่ย์เหนือ ตาก 19/12/2018 13:09
119 เทศบาลตำบลวังเจ้า วัดเชียงทอง ตาก 19/11/2018 9:13
120 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นครนายก 18/12/2018 19:02
121 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย วัดบ่อน้ำจืด นครปฐม 24/12/2018 11:09
122 เทศบาลตำบลบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน นครปฐม 24/12/2018 10:30
123 องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ วัดโพธิ์งาม นครปฐม 21/12/2018 10:57
124 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา วัดบางปลา นครปฐม 19/12/2018 15:50
125 องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง บางข้างใต้ นครปฐม 19/11/2018 13:54
126 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง วัดกำแพงแสน นครปฐม 6/11/2018 15:58
127 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด วัดจันอัด นครราชสีมา 14/12/2018 11:08
128 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ วัดศรีวนาราม นครราชสีมา 12/12/2018 11:49
129 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ หนองศาลา นครราชสีมา 23/11/2018 10:30
130 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน วัดเขาน้อยมูลบน นครราชสีมา 20/11/2018 14:38
131 องค์การบริหารสส่วนตำบลมะค่า วัดบ้านหนองม้า นครราชสีมา 20/11/2018 10:41
132 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง วัดหนองบอน นครราชสีมา 19/11/2018 13:49
133 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ หนองตะไก้ นครราชสีมา 16/11/2018 10:06
134 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า วัดกุดปลาเข็ง นครราชสีมา 15/11/2018 17:18
135 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก วัดหนองโพธิ์ นครราชสีมา 15/11/2018 15:39
136 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร วัดโนนเกษตร นครราชสีมา 15/11/2018 14:54
137 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ กุดจิก นครราชสีมา 15/11/2018 14:10
138 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วัดป่าสิริวันบรรพต นครราชสีมา 15/11/2018 10:56
139 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน นครราชสีมา 15/11/2018 10:26
140 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ บ้านสมบัติเจริญ นครราชสีมา 15/11/2018 10:25
141 เทศบาลตำบลโนนเมือง วัดบ้านงิ้ว นครราชสีมา 15/11/2018 10:22
142 อบต.โนนอุดม วัดสระบัวเมืองจาก นครราชสีมา 15/11/2018 10:14
143 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน วัดโนนมะเกลือ นครราชสีมา 15/11/2018 10:02
144 องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน วัดหนองจาน นครราชสีมา 14/11/2018 18:20
145 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย วัดโนนพัฒนา นครราชสีมา 14/11/2018 16:18
146 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน วัดไตรมิตรวิทยาราม 2 (เขาแม่ชี นครราชสีมา 6/11/2018 11:21
147 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา วัดบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา 5/11/2018 16:07
148 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว วัดฉิมพลี (งิ้ว) นครราชสีมา 2/11/2018 14:31
149 องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน วัดศิลาชลเขต นครศรีธรรมราช 28/12/2018 10:06
150 เทศบาลตำบลเขาชุมทอง วัดศรีอาชา นครศรีธรรมราช 21/12/2018 13:48
151 เทศบาลเมืองปากพูน วัดโบสถ์ นครศรีธรรมราช 20/12/2018 10:29
152 เทศบาลตำลนาสาร คันนาราม นครศรีธรรมราช 8/11/2018 16:30
153 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว วัดศิลา นครศรีธรรมราช 6/11/2018 6:47
154 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา วัดป่าตอ นครศรีธรรมราช 2/11/2018 16:32
155 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา วัดท่าสูง นครศรีธรรมราช 2/11/2018 15:59
156 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ วัดพระพรหม นครศรีธรรมราช 2/11/2018 14:36
157 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก วัดไทยมังคลาราม นครศรีธรรมราช 2/11/2018 8:49
158 เทศบาลนครนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง นครสวรรค์ 7/12/2018 10:17
159 องค์การบรหารส่วนตำบลวังมหากร วัดวังรอใต้ นครสวรรค์ 21/11/2018 10:53
160 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง วัดคลองช้าง นครสวรรค์ 13/11/2018 9:25
161 เทศบาลตำบลท่าตะโก วัดท่าตะโก นครสวรรค์ 2/11/2018 16:52
162 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส วัดหนองคูน้อย นครสวรรค์ 2/11/2018 14:10
163 เทศบาลตำบลตากฟ้า วัดตากฟ้า พระอารามหลวง นครสวรรค์ 2/11/2018 11:49
164 องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง วัดสายลำโพงเหนือ นครสวรรค์ 2/11/2018 10:29
165 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด วัดศรีนิคมรัตนาราม นครสวรรค์ 2/11/2018 9:35
166 เทศบาลนครนนทบุรี วัดพุทธปัญญา นนทบุรี 28/12/2018 14:25
167 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี วัดยอดพระพิมล นนทบุรี 24/12/2018 10:11
168 องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด วัดสิงห์ทอง นนทบุรี 24/12/2018 8:41
169 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย วัดไทรน้อย นนทบุรี 14/11/2018 13:22
170 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๊ด วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง น่าน 28/12/2018 9:29
171 องค์การบริหารส่วนตำบลริม วัดเชียงแล น่าน 27/12/2018 16:42
172 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง วัดทุ่งผึ้ง น่าน 27/12/2018 15:39
173 เทศบาลตำบลนาน้อย วัดนาราบ น่าน 26/12/2018 9:34
174 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สุคันธาราม น่าน 25/12/2018 11:37
175 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ วัดผาตูบ น่าน 24/12/2018 16:02
176 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร วัดนาคำ น่าน 21/12/2018 12:11
177 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า วัดฟ้าสวรรค์ น่าน 21/12/2018 11:49
178 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อาศรมธรรมจาริกป่ากลาง น่าน 21/12/2018 10:44
179 องค์การบริหารส่วนตำบลสวด วัดหลวง น่าน 19/12/2018 13:34
180 เทศบาลตำบลกลางเวียง วัดศรีดอนแท่น น่าน 2/11/2018 21:14
181 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสิงห์ วัดโพธิ์คงคา บุรีรัมย์ 29/12/2018 9:41
182 เทศบาลตำบลดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง บุรีรัมย์ 24/12/2018 9:08
183 เทศบาลตำบลพลับพลาชัย วัดสะเดา บุรีรัมย์ 9/12/2018 21:58
184 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา วัดสองพี่น้อง บุรีรัมย์ 6/12/2018 11:27
185 เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง วัดชุมแสง บุรีรัมย์ 4/12/2018 16:44
186 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง วัดหนองบก บุรีรัมย์ 29/11/2018 15:17
187 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง บรมคงคา บุรีรัมย์ 28/11/2018 14:23
188 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี วัดเวฬุวนาราม บุรีรัมย์ 28/11/2018 11:22
189 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน วัดลำดวน บุรีรัมย์ 7/11/2018 13:48
190 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน บ้านเขว้า บุรีรัมย์ 5/11/2018 11:32
191 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ วัดบางนา ปทุมธานี 17/12/2018 9:00
192 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ วัดเขาน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 24/12/2018 11:58
193 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ใหม่โพธิ์เย็น ปราจีนบุรี 6/11/2018 9:59
194 เทศบาลตำบลประจันตคาม วัดแจ้งเมืองเก่า ปราจีนบุรี 2/11/2018 11:53
195 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ วัดโพธาราม ปัตตานี 9/11/2018 12:06
196 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท วัดราษฎร์บำรุง พระนครศรีอยุธยา 27/12/2018 15:12
197 เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด วัดเจ้าเจ็ดใน พระนครศรีอยุธยา 27/12/2018 13:22
198 เทศบาลตำบลสามกอ วัดสามกอ พระนครศรีอยุธยา 26/12/2018 8:57
199 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด วัดโสภณเจิติการาม พระนครศรีอยุธยา 25/12/2018 11:39
200 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง ธรรมโชติการาม พระนครศรีอยุธยา 25/12/2018 11:21
201 องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ วัดฉัตรทองดำริธรรม พระนครศรีอยุธยา 24/12/2018 15:13
202 เทศบาลตำบลบางซ้าย วัดบางซ้ายใน พระนครศรีอยุธยา 24/12/2018 10:35
203 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง วัดเสาธงเก่า พระนครศรีอยุธยา 24/12/2018 9:19
204 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง วัดไก่จ้น พระนครศรีอยุธยา 24/12/2018 9:02
205 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน วัดขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา 21/12/2018 16:24
206 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง วัดสุวรรณเจดีย์ พระนครศรีอยุธยา 21/12/2018 15:00
207 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า วัดทางยาว พระนครศรีอยุธยา 21/12/2018 13:41
208 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ วัดวชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา 21/12/2018 11:38
209 อบต.บ้านโพธิ์ กระโดงทอง พระนครศรีอยุธยา 20/12/2018 15:07
210 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม พระนครศรีอยุธยา 6/11/2018 11:26
211 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน บางม่วง พระนครศรีอยุธยา 5/11/2018 15:43
212 องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน วัดช้าง พระนครศรีอยุธยา 5/11/2018 13:38
213 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก วัดตาลถ้อย พะเยา 28/12/2018 13:16
214 เทศบาลตำบลท่าวังทอง วัดเชียงทอง พะเยา 5/11/2018 14:08
215 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด วัดคีรีวงก์ พังงา 24/12/2018 11:05
216 เทศบาลตำบลนาขยาด วัดลานแซะ พัทลุง 27/12/2018 15:02
217 ้เทศบาลตำบลท่าแค วัดอภยาราม พัทลุง 24/12/2018 15:08
218 เทศบาลตำบลดอนทราย วัดบ่อพระโสภณประชาสรรค์ พัทลุง 24/12/2018 14:51
219 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี 28/12/2018 10:23
220 เทศบาลตำบลบ้านลาด วัดไม้รวกสุขาราม เพชรบุรี 6/11/2018 5:55
221 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง วัดผดุงราษฎร์(วังชะนาง) เพชรบูรณ์ 8/11/2018 10:44
222 โรงอบใบยาเด่นชัย ศรีคิรินทราราม แพร่ 31/12/2018 22:56
223 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง วัดทุ่งโห้งเหนือ แพร่ 20/12/2018 15:23
224 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ วัดศรีดอนคำ แพร่ 20/12/2018 14:52
225 เทศบาลตำบลแม่คำมี วัดสันป่าสัก แพร่ 20/12/2018 14:03
226 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง วัดปงท่าข้าม แพร่ 13/11/2018 14:59
227 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม วัดตำหนักธรรม แพร่ 12/11/2018 14:33
228 เทศบาลตำบลสูงเม่น วัดสูงเม่น แพร่ 1/11/2018 16:21
229 เทศบาลตำบลกะรน วัดกิตติสังฆาราม (วัดกะตะ) ภูเก็ต 24/12/2018 9:29
230 เทศบาลตำบลขามเรียง จันทร์ประดิษฐ์ มหาสารคาม 15/11/2018 15:30
231 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม วัดสุทธาวาส มหาสารคาม 8/11/2018 14:15
232 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก บ้านหัวขัว มหาสารคาม 6/11/2018 12:05
233 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน วัดวิเศษสมบูรณ์ มหาสารคาม 6/11/2018 11:31
234 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา วัดศรีนครเตา มหาสารคาม 6/11/2018 11:01
235 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก วัดเทพชุมนุม มุกดาหาร 25/12/2018 20:01
236 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย วัดคำบง มุกดาหาร 25/12/2018 14:50
237 เทศบาลตำบลคำอาฮวน วัดศรีชมชื่น มุกดาหาร 25/12/2018 10:12
238 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม มุกดาหาร 21/12/2018 11:33
239 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก เทพนิมิตร มุกดาหาร 17/12/2018 14:44
240 เทศบาลตำบลนาสีนวน วัดบ้านส้มป่อย มุกดาหาร 26/11/2018 9:32
241 เทศบาลตำบลร่มเกล้า สำนักสงฆ์ร่มธรรมบรรพต มุกดาหาร 12/11/2018 13:00
242 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย วัดสามัคคีวนาราม มุกดาหาร 12/11/2018 9:50
243 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม วัดวัมมิกาวาส มุกดาหาร 6/11/2018 15:46
244 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว วัดศรีมงคล มุกดาหาร 2/11/2018 11:03
245 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ วัดท่าลาด ยโสธร 24/12/2018 12:23
246 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ วัดเหล่าไฮ ยโสธร 21/11/2018 15:59
247 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง วัดพระพุทธบาทยโสธร ยโสธร 14/11/2018 14:48
248 องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง วัดพุทธมงคล ยะลา 24/12/2018 13:13
249 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เฉลิมนิคม ยะลา 24/12/2018 10:08
250 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง หนองช้าง ร้อยเอ็ด 24/12/2018 19:33
251 เทศบาลตำบลหนองฮี วัดสุวรรณาราม ร้อยเอ็ด 24/12/2018 11:16
252 วัดหนองช้าง วัดหนองช้าง ร้อยเอ็ด 23/12/2018 4:53
253 เทศบาลตำบลปากน้ำ ปากน้ำประชารังสฤษดิ์ ระนอง 26/12/2018 15:57
254 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ลำเลียง ระนอง 24/12/2018 16:37
255 เทศบาลตำบลชากบก วัดห้วงหิน ระยอง 24/12/2018 10:34
256 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน วัดปากป่า ระยอง 9/11/2018 15:40
257 องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด วัดท่ามะกอก ระยอง 7/11/2018 15:33
258 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ วัดเกาะเสม็ด ระยอง 6/11/2018 20:47
259 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ วัดเกาะศาลพระ ราชบุรี 24/12/2018 15:49
260 สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่ วัดหนองกลางด่าน ราชบุรี 14/11/2018 10:25
261 เทศบาลตำบลท่าโขลง วัดไลย์ ลพบุรี 24/12/2018 10:01
262 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง วัดห้วยโป่ง ลพบุรี 6/11/2018 14:52
263 เทศบาลตำบลไหล่หิน วัดไหล่หิน ลำปาง 19/12/2018 17:20
264 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วัดช่างฆ้อง ลำพูน 27/12/2018 1:02
265 เทศบาลตำบลเวียงยอง วัดบ้านตอง ลำพูน 7/12/2018 11:01
266 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ทุ่งม่าน ลำพูน 1/11/2018 16:08
267 เทศบาลตำบลโคกจาน โพธิ์ศรีโคกจาน ศรีสะเกษ 28/12/2018 15:57
268 องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ วัดบ้านขนาด ศรีสะเกษ 28/12/2018 15:03
269 เทศบาลตำบลบัวหุ่ง วัดบ้านกอก ศรีสะเกษ 28/12/2018 11:59
270 องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว วัดบ้านเสียว ศรีสะเกษ 27/12/2018 14:41
271 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง วัดเมืองน้อย ศรีสะเกษ 27/12/2018 14:15
272 องค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย วัดกุดนาแก้ว ศรีสะเกษ 26/12/2018 14:43
273 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท วัดโพธิ์ศรีสมโภช ศรีสะเกษ 26/12/2018 11:24
274 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์ วัดบ้านหนองผือ ศรีสะเกษ 26/12/2018 10:24
275 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล วัดเคาะคุปวารีย์ ศรีสะเกษ 25/12/2018 15:41
276 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ วัดบ้านประอาง ศรีสะเกษ 25/12/2018 14:23
277 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์ ศรีสะเกษ 25/12/2018 12:26
278 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว วัดบ้านสำโรง ศรีสะเกษ 25/12/2018 10:03
279 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ วัดบ้านก่อ ศรีสะเกษ 25/12/2018 9:53
280 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม วัดบ้านกระสังข์ ศรีสะเกษ 24/12/2018 20:56
281 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร วัดบ้านโคกเพชร ศรีสะเกษ 24/12/2018 12:03
282 องค์การบริหารส่วนตำบลกุง วัดบ้านเกิ้ง ศรีสะเกษ 24/12/2018 11:24
283 เทศบาลตำบลแต้่ บ้านแต้ ศรีสะเกษ 24/12/2018 11:24
284 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่ วัดบ้านสร้างแก้ว หมู่7,11 ศรีสะเกษ 24/12/2018 10:13
285 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ วัดท่าสว่าง ศรีสะเกษ 24/12/2018 9:41
286 องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี สุนทราราม ศรีสะเกษ 20/12/2018 10:58
287 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า บ้านหนองม้า ศรีสะเกษ 18/12/2018 18:26
288 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ บ้านอีเซ ศรีสะเกษ 17/12/2018 10:02
289 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง ศรีมงคล ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:48
290 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน วัดบ้านเขิน ศรีสะเกษ 4/12/2018 10:51
291 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ วัดทำนบ ศรีสะเกษ 3/12/2018 11:00
292 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ วัดเกษมสุข ศรีสะเกษ 13/11/2018 14:42
293 เทศบาลตำบลวังหิน วารีศิลาราม ศรีสะเกษ 6/11/2018 11:52
294 เทศบาลตำบลนาม่อง วัดบ้านนาม่อง สกลนคร 28/12/2018 11:32
295 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก วัดประชาสามัคคี สกลนคร 26/12/2018 11:17
296 เทศบาลตำบลบ้านต้าย วัดป่าประสิืทธิ์สามัคคี สกลนคร 25/12/2018 10:06
297 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ กุดเรือคำ สกลนคร 24/12/2018 12:05
298 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ วัดป่าอัมพวัน สกลนคร 24/12/2018 9:12
299 เทศบาลตำบลวาใหญ่ วัดป่าอิสสระธรรม สกลนคร 21/12/2018 11:19
300 เทศบาลตำบลเชียงสือ วัดศรีรัตนโนนกุง สกลนคร 20/12/2018 11:34
301 เทศบาลตำบลนาม่อง วัดบ้านนาม่อง สกลนคร 19/12/2018 14:26
302 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง วัดโพธิ์ชัย สกลนคร 18/12/2018 12:18
303 เทศบาลตำบลคูสะคาม วัดป่าบ้านโคกแสง สกลนคร 16/12/2018 11:19
304 เทศบาลตำบลดงมะไฟ วัดศรีทัศน์ สกลนคร 12/12/2018 16:25
305 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน วัดโพนงาน(บูรพาภิรมย์) สกลนคร 28/11/2018 13:29
306 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน วัดศรีมงคล สกลนคร 26/11/2018 16:04
307 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มรรคคิรีขันธ์ สกลนคร 26/11/2018 11:34
308 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย โพธิ์ชัย สกลนคร 23/11/2018 16:07
309 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา วัดสว่างภิรมณ์ สกลนคร 23/11/2018 14:01
310 เทศบาลตำบลพันนา วัดศรีบุญเรือง สกลนคร 23/11/2018 11:06
311 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ วัดป่ามหาวัน สกลนคร 22/11/2018 14:45
312 เทศบาลตำบลฮางโฮง สว่างอารมณ์ สกลนคร 22/11/2018 14:30
313 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ศรีบุญเรือง สกลนคร 22/11/2018 14:08
314 เทศบาลตำบลนาใน วัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร 22/11/2018 9:16
315 องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง วัดโพธิ์ศรีสุทธาราม สกลนคร 21/11/2018 15:56
316 เทศบาลตำบลเชียงเครือ วัดพระพุทธไสยาราม สกลนคร 21/11/2018 15:53
317 เทศบาลตำบลหนองลาด วัดศรีวราราม สกลนคร 21/11/2018 15:48
318 เทศบาลตำบลกุดแฮด วัดศรีจันทราราม สกลนคร 21/11/2018 15:45
319 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ วัดป่าอัมพวัน สกลนคร 21/11/2018 14:06
320 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ วัดสระพังทอง สกลนคร 20/11/2018 14:40
321 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง วัดป่าสันติธรรม สกลนคร 20/11/2018 10:34
322 องค์การบริหารส่วนตำบลแวง มัชฌิมภูมิ สกลนคร 20/11/2018 9:29
323 เทศบาลตำบลบ้านม่วง วัดศรีสะอาด สกลนคร 19/11/2018 15:46
324 เทศบาลตำบลคำบ่อ โชตการาม สกลนคร 19/11/2018 15:00
325 เทศบาลตำบลบ้านโพน วัดโพธิ์ชัย สกลนคร 19/11/2018 14:52
326 เทศบาลตำบลบงใต้ วัดป่ามงคลญาณ สกลนคร 19/11/2018 11:55
327 เทศบาลตำบลพรรณานคร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร 16/11/2018 15:24
328 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ วัดแจ้งวิสุทธาราม สกลนคร 16/11/2018 14:46
329 เทศบาลตำบลหนองลาด ศรีบุญเรือง สกลนคร 16/11/2018 11:39
330 เทศบาลตำบลส่องดาว บูรพาภิรมย์ สกลนคร 16/11/2018 10:20
331 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง วัดตาลสุม สกลนคร 16/11/2018 10:12
332 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง วัดเจริญคุณ(บุญมา) สกลนคร 15/11/2018 21:36
333 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า วัดศิริพันธวงค์ สกลนคร 15/11/2018 16:45
334 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี วัดบะหัวเมย สกลนคร 15/11/2018 15:14
335 องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม นารถพรหมวาสี สกลนคร 15/11/2018 14:45
336 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล วัดบ้านนาตาล สกลนคร 15/11/2018 14:06
337 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา วัดป่าโนนขุมเงิน สกลนคร 15/11/2018 14:05
338 เทศบาลตำบลไฮหย่อง ศรีโพธิ์ชัย สกลนคร 15/11/2018 13:11
339 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย วัดศิริมังคละ สกลนคร 15/11/2018 12:41
340 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง วัดยางอาจวัฒนาราม สกลนคร 15/11/2018 12:05
341 เทศบาลตำบลหนองสนม วัดโนนสว่างภิรมย์ สกลนคร 15/11/2018 11:17
342 เทศบาลตำบลปทุมวาปี วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร 15/11/2018 11:06
343 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม วัดสามัคคีธรรม สกลนคร 15/11/2018 11:03
344 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ วัดศรีจันทร์ สกลนคร 15/11/2018 10:50
345 เทศบาลตำบลพอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วัดศรีธรรมาราช สกลนคร 15/11/2018 10:14
346 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว วัดนาล้อม สกลนคร 15/11/2018 9:51
347 เทศบาลตำบลดอนเขือง วัดป่าโนนแสงทอง สกลนคร 15/11/2018 9:01
348 เทศบาลตำบลวัฒนา วัดบ้านวัฒนา สกลนคร 15/11/2018 8:55
349 เทศบาลตำบลปลาโหล วัดรามวิทยาลัย สกลนคร 14/11/2018 20:23
350 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ วัดป่าประชาพินิจ สกลนคร 14/11/2018 14:34
351 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน วัดป่าบ้านหนองทุ่ม สกลนคร 14/11/2018 14:15
352 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม วัดกลางโพธิ์ชัย สกลนคร 14/11/2018 13:10
353 เทศบาลตำบลหนองหลวง วัดสโมสรประชาสามัคคี สกลนคร 13/11/2018 21:22
354 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด วัดสุวรรณวิสุทธาราม สกลนคร 9/11/2018 19:34
355 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง วัดป่าสันติธรรม สกลนคร 7/11/2018 9:35
356 เทศบาลตำบลเชียงสือ ศรีรัตนโนนกุง สกลนคร 6/11/2018 14:01
357 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง วัดท่าคอย บ้านหนองปลาตอง สกลนคร 5/11/2018 14:10
358 เทศบาลตำบลโคกภู วัดถ้ำช้าง สกลนคร 2/11/2018 10:27
359 เทศบาลเมืองคลองแห วัดคลองแห สงขลา 24/12/2018 8:51
360 เทศบาลตำบลจะนะ กาญจนาวาส สงขลา 12/12/2018 17:06
361 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง วัดบ้านไร่ สงขลา 26/11/2018 10:31
362 เทศบาลตำบลพะวง วัดบางดาน สงขลา 19/11/2018 13:41
363 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส วัดควนโส สงขลา 14/11/2018 11:36
364 เทศบาลนครสงขลา วัดไทรงาม สงขลา 14/11/2018 9:30
365 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม (เทพา) วัดคงคาสวัสดิ์ สงขลา 9/11/2018 11:05
366 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน สำนักสงฆ์สามฐี สงขลา 8/11/2018 13:45
367 เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดธรรมโฆษณ์ สงขลา 7/11/2018 14:47
368 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา วัดโรจนาราม สงขลา 6/11/2018 17:08
369 อบต.แม่ทอม วัดคูเต่า สงขลา 6/11/2018 16:30
370 เทศบาลตำบลเชิงแส วัดเอก สงขลา 6/11/2018 15:58
371 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร วัดช้างคลอด สงขลา 5/11/2018 16:03
372 เทศบาลตำบลคลองขุด วัดพิทักษ์คลองขุด สตูล 14/11/2018 9:55
373 เทศบาลตำบลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร สตูล 2/11/2018 10:52
374 เทศบาลเมืองลัดหลวง วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ 24/12/2018 14:15
375 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วัดสุคันธาวาส สมุทรปราการ 24/12/2018 11:08
376 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง วัดเสาธงกลาง สมุทรปราการ 13/12/2018 15:56
377 เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ วัดแค บางปลากด สมุทรปราการ 11/12/2018 9:58
378 เทศบาลตำบลบางเมือง วัดบางปิ้ง สมุทรปราการ 4/12/2018 12:00
379 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า วัดคลองพระราม สมุทรปราการ 6/11/2018 9:56
380 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม วัดโคกขาม สมุทรสาคร 8/11/2018 15:24
381 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล วัดน่วมกานนท์ สมุทรสาคร 7/11/2018 14:48
382 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก วัดนาโคก สมุทรสาคร 7/11/2018 14:30
383 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบย วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร 7/11/2018 10:26
384 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน วัดคลองตันประชาสรรค์ สมุทรสาคร 6/11/2018 14:41
385 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย วัดคลองครุ สมุทรสาคร 5/11/2018 14:48
386 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สมุทรสาคร 5/11/2018 12:59
387 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ วัดบางขุด สมุทรสาคร 5/11/2018 11:48
388 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ วัดเนินสะอาด สระแก้ว 28/12/2018 11:14
389 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สังคมมาวาส สระแก้ว 28/12/2018 11:09
390 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน วัดคลองไก่เถื่อน สระแก้ว 7/12/2018 10:22
391 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ วัดหนองตะเฆ่ สระบุรี 27/12/2018 10:39
392 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง วัดหัวถนน สระบุรี 24/12/2018 10:11
393 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู วัดคลองใหม่ สระบุรี 13/11/2018 10:59
394 องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง วัดท่าวัว สระบุรี 9/11/2018 10:43
395 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน วัดห้วยลี่ สระบุรี 9/11/2018 9:20
396 เทศบาลตำบลธารเกษม วัดพุขามหวาน สระบุรี 7/11/2018 14:31
397 องค์การบริหารส่นตำบลหัวไผ่ วัดธรรมสังเวช สิงห์บุรี 2/11/2018 14:28
398 อบต เกาะตาเลี้ยง วัดคลองเขนง สุโขทัย 31/12/2018 23:16
399 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม หนองโว้ง สุโขทัย 28/12/2018 14:38
400 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน วัดคลองโป่ง สุโขทัย 28/12/2018 14:14
401 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก วัดอินทารามปลายนา สุโขทัย 28/12/2018 12:38
402 เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ วัดโพธิ์งาม สุโขทัย 28/12/2018 12:09
403 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุนไกร วัดเขาดินไพรวัน สุโขทัย 28/12/2018 11:44
404 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง วัดคลองเขนง สุโขทัย 28/12/2018 11:12
405 อค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ สุโขทัย 28/12/2018 10:46
406 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ วัดเตว็ดใน สุโขทัย 28/12/2018 10:32
407 องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต วัดคลองตะเข้ สุโขทัย 27/12/2018 10:32
408 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สุโขทัย 27/12/2018 10:31
409 องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต วัดคลองตะเข้ สุโขทัย 27/12/2018 9:55
410 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม วัดนาไผ่ล้อม สุโขทัย 26/12/2018 16:11
411 องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว วัดทุ่งพล้อ สุโขทัย 26/12/2018 14:57
412 องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต วัดคลองตะเข้ สุโขทัย 26/12/2018 13:30
413 อบต.ย่านยาว วัดไผ่ล้อม สุโขทัย 24/12/2018 15:11
414 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง โบสถ์ สุโขทัย 24/12/2018 13:51
415 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง วัดสำนัก สุโขทัย 21/12/2018 15:35
416 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ วัดศรีสหกรณ์ สุโขทัย 2/11/2018 15:46
417 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก วัดฝั่งหมิ่น สุโขทัย 2/11/2018 13:35
418 เทศบาลตำบลทุ่งคอก วัดทุ่งคอก สุพรรณบุรี 27/12/2018 13:17
419 เทศบาลตำบลเจดีย์ วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี 26/12/2018 10:45
420 เทศบาลตำบลปากน้ำ วัดท่าทอง สุพรรณบุรี 26/12/2018 9:58
421 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู วัดโพธิ์นฤมิตร สุพรรณบุรี 25/12/2018 15:58
422 เทศบาลตำบลวังน้ำซับ วัดปลายนา สุพรรณบุรี 25/12/2018 15:07
423 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง วัดสามเอก สุพรรณบุรี 25/12/2018 15:06
424 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง วัดสามเอก สุพรรณบุรี 25/12/2018 15:04
425 เทศบาลตำบลวังหว้า วัดคลองชะโด สุพรรณบุรี 25/12/2018 13:05
426 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ วัดท่าไชย สุพรรณบุรี 25/12/2018 10:41
427 เทศบาลตำบลเขาดิน กาบบัว สุพรรณบุรี 25/12/2018 9:54
428 เทศบาลตำบลปากนำ้ วัดปากน้ำ สุพรรณบุรี 24/12/2018 14:57
429 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา วัดเขาดีสลัก สุพรรณบุรี 24/12/2018 14:25
430 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา วัดเขาดีสลัก สุพรรณบุรี 24/12/2018 14:22
431 องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ วัดแค สุพรรณบุรี 24/12/2018 10:06
432 เทศบาลตำบลเวียง วัดพระบรมธาตุราชวรวิหาร สุราษฎร์ธานี 27/12/2018 13:38
433 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย วัดบางหอย สุราษฎร์ธานี 26/12/2018 10:31
434 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง วัดบางสาววนาราม สุราษฎร์ธานี 26/12/2018 10:11
435 เทศบาลเมืองท่าข้าม วัดเกาะธรรมประทีป สุราษฎร์ธานี 25/12/2018 15:30
436 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ วัดชัยธาราวาส สุราษฎร์ธานี 19/12/2018 15:59
437 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง วัดแสงสะท้อน สุราษฎร์ธานี 14/11/2018 11:04
438 อบต.กุดขาคีม วัดท่าอัมพวัน สุรินทร์ 28/12/2018 12:48
439 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข วัดขมิ้น สุรินทร์ 27/12/2018 15:32
440 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท วัดสุวรรณราษฎร์ประดิษฐ์ สุรินทร์ 27/12/2018 14:28
441 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี วัดสว่างบ้านผือ สุรินทร์ 27/12/2018 13:49
442 สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์ สุรินทร์ 26/12/2018 16:00
443 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ วัดทุ่งสว่างหนองเรือ สุรินทร์ 26/12/2018 13:40
444 เทศบาลตำบลสระขุด วัดโพธิ์ทองสุวรรณาวาส สุรินทร์ 26/12/2018 12:04
445 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง วัดอุทุมพร สุรินทร์ 26/12/2018 11:41
446 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ วัดโพธิ์ศรี สุรินทร์ 26/12/2018 10:39
447 องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส นาสนวนสุธาวาส สุรินทร์ 25/12/2018 16:16
448 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง วัดบูรณะบ้านผาง สุรินทร์ 25/12/2018 15:08
449 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ วัดบ้านศาลาสามัคคี สุรินทร์ 25/12/2018 10:28
450 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง วัดอีสานบ้านโนนสั้น สุรินทร์ 25/12/2018 10:00
451 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง วัดจำปาขี้เหล็ก สุรินทร์ 25/12/2018 9:28
452 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก วัดผักไหมพุทธาวาส สุรินทร์ 24/12/2018 15:56
453 องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ดาราธิวาส สุรินทร์ 24/12/2018 15:41
454 องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ดาราธิวาส สุรินทร์ 24/12/2018 15:34
455 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที วัดเทพจตุรทิศ สุรินทร์ 24/12/2018 14:02
456 เทศบาลตำบลรัตนบุรี วัดกลาง สุรินทร์ 24/12/2018 10:30
457 อบต.เชื้อเพลิง วัดมุนีนิรมิต สุรินทร์ 19/12/2018 10:01
458 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม สุรินทร์ 28/11/2018 12:03
459 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง วัดจำปา (บ้านขี้เหล็ก) สุรินทร์ 9/11/2018 12:32
460 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ วัดระกาคุณาราม สุรินทร์ 7/11/2018 11:42
461 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง วัดสามัคคี สุรินทร์ 7/11/2018 11:42
462 องคการบริหารส่วนตำบลบักได นิคมสุนทราราม สุรินทร์ 7/11/2018 11:26
463 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว วัดบ้านหนองคูน้อย สุรินทร์ 6/11/2018 15:44
464 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ วัดจอมพระ สุรินทร์ 6/11/2018 15:30
465 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก วัดสำราญราษฎร์สามัคคี สุรินทร์ 6/11/2018 15:24
466 อบต.ตระเปียงเตีย วัดปราสาทเทพนิมิต สุรินทร์ 6/11/2018 13:30
467 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา วัดลันแต้เทพรักษ์ สุรินทร์ 6/11/2018 11:28
468 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม วัดชัยมงคล สุรินทร์ 6/11/2018 10:17
469 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ วัดปราสาทบ้านจารย์ สุรินทร์ 6/11/2018 9:39
470 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ วัดสนสัทธาราม สุรินทร์ 6/11/2018 6:43
471 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล วัดกันทราราม สุรินทร์ 5/11/2018 15:43
472 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง โพนคำ หนองคาย 18/12/2018 11:42
473 เทศบาลตำบลบ้านโคก วัดศรีจันดาประชาอุทิศ หนองบัวลำภู 12/12/2018 15:01
474 เทศบาลตำบลเก่ากลอย วัดสามัคคีทรงธรรม หนองบัวลำภู 12/12/2018 10:04
475 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ วัดโพธิ์พงษ์ หนองบัวลำภู 15/11/2018 12:29
476 เทศบาลตำบลยางหล่อ วัดสว่างศรีสมพร หนองบัวลำภู 14/11/2018 14:13
477 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ วัดชัยชมภูพัฒนาราม หนองบัวลำภู 14/11/2018 11:40
478 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ วัดอุดมพัฒนาราม หนองบัวลำภู 14/11/2018 10:08
479 องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ วัดศรีจันทร์ หนองบัวลำภู 7/11/2018 20:27
480 เทศบาลตำบลนาคำไฮ วัดเซตวนาราม หนองบัวลำภู 5/11/2018 15:46
481 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี วัดจอมมณี หนองบัวลำภู 5/11/2018 11:51
482 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว วัดบ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ 25/12/2018 14:46
483 เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ วัดสวนสวรรค์ อำนาจเจริญ 12/12/2018 13:45
484 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วัดบ้านดงบัง อำนาจเจริญ 9/11/2018 10:01
485 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) วัดท้ายตลาด อุตรดิตถ์ 28/12/2018 13:54
486 เทศบาลตำบลบ้านโคก วัดโพธิ์ชัยศรี อุตรดิตถ์ 24/12/2018 11:48
487 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ วัดห้วยคอม อุตรดิตถ์ 24/12/2018 11:40
488 เทศบาลตำบลท่าปลา วัดท่าปลา อุตรดิตถ์ 24/12/2018 11:28
489 วัดศรัทธาพร ศรัทธาพร อุตรดิตถ์ 24/12/2018 9:50
490 เทศบาลตำบลทัพทัน วัดเขาโคกโค อุทัยธานี 19/12/2018 11:36
491 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ วัดโคกหม้อ อุทัยธานี 5/11/2018 12:00
492 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม วัดดอนพันชาด อุบลราชธานี 26/12/2018 18:56
493 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด วัดอันตรมัคคาราม อุบลราชธานี 26/12/2018 11:07
494 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด วัดศรีตัสสาราม อุบลราชธานี 25/12/2018 13:32
495 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง วัดดอนยูง(วัดป่าก้าวสิริคุณ) อุบลราชธานี 14/12/2018 15:07
496 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก วัดบ้านแต้ใหม่ อุบลราชธานี 15/11/2018 13:45
497 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย วัดอัมพวัน อุบลราชธานี 6/11/2018 14:54
498 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย วัดสุวรรณวงศาราม อุบลราชธานี 6/11/2018 13:57
499 เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น วัดธัญญุตตมาราม อุบลราชธานี 2/11/2018 10:50


UPDATE 6 ม.ค. 62


สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/10/2021
สถิติผู้เข้าชม 2,239,806
Page Views 2,396,790
 
« September 2022»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
จุฑาภรณ์  นันทจินดา  โทร : 090-551-9922

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี๕ส

E-mail : happytemple.master@gmail.com
Line@    @happytemple
www.facebook.com/watsangsook
 
  
view