หน้าแรก รู้จักโครงการ 5ส สร้างสุข คลังความรู้ องค์กรที่เข้าร่วม กิจกรรม  ข่าวสาร  ติดต่อเรา
ลงพื้นที่ จ.ตราด วัดหนองบัว

ลงพื้นที่ จ.ตราด วัดหนองบัว

ลงพื้นที่วันที่ : 29 พ.ค. 62 วิทยากรผู้ลงพื้นที่พื้นที่ : นายสุทิน ไชยรินทร์ ชื่อวัด : วัดหนองบัว จังหวัด : ตราด ......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.สระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

ลงพื้นที่ จ.สระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

ลงพื้นที่วันที่ : 7 มิ.ย. 62 วิทยากรผู้ลงพื้นที่พื้นที่ : นายสุทิน ไชยรินทร์ ชื่อวัด : วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังห......

อ่านต่อ
เปิดให้ส่งรายงานประมาณ ปลายเดือน พ.ค.

เปิดให้ส่งรายงานประมาณ ปลายเดือน พ.ค.

ทางโครงการ จะเปิดให้ส่งรายงานประมาณ ปลายเดือน พ.ค. นี้ สำหรับขั้นตอนที่ 1-3 ส่วนองค์กรที่ได้ดำเนินการพัฒนาขั้นตอนที่ 4-6 แล้วจะเปิดให้ส่งรายงานสิ้นเ......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.ระยอง วัดเนินพระ

ลงพื้นที่ จ.ระยอง วัดเนินพระ

ลงพื้นที่วันที่ : 26 เม.ย. 62 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : นายสุทิน ไชยรินทร์ ชื่อวัด : วัดเนินพระ จังหวัด : ระยอง ผู้......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส

ลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส

ลงพื้นที่วันที่ : 26 เม.ย. 62 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : ธนูศิลป์ ถุวัดศรี ชื่อวัด : วัดพิศาลรัญญาวาส จังหวัด : หนองบัวลำ......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี วัดพุทธปัญญา

ลงพื้นที่ จ.นนทบุรี วัดพุทธปัญญา

ลงพื้นที่วันที่ : 15 มี.ค. 62 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : นายมงคล บัวสีทอง ชื่อวัด : วัดพุทธปัญญา จังหวัด : นนทบุรี ผ......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ วัดปราสาทวารี

ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ วัดปราสาทวารี

ลงพื้นที่วันที่ : 2 เมษายน 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณสุทิน ไชยรินทร์ ชื่อวัด : วัดปราสาทวารี จังหวัด : สุรินทร์ ......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.นครพนม วัดพระธาตุพนมวรวิหาร

ลงพื้นที่ จ.นครพนม วัดพระธาตุพนมวรวิหาร

ลงพื้นที่วันที่ : 3 เมษายน 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณธนูศิลป์ ถุวัดศรี และคุณครรชิต มั่นวาจา ชื่อวัด : วัดพระธาตุพนมวรว......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี วัดปางไม้ไผ่

ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี วัดปางไม้ไผ่

ลงพื้นที่วันที่ : 16 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณเอนก ทรงศรีสวัสดิ์ ชื่อวัด : วัดปางไม้ไผ่ จังหวัด : อุทัยธ......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.น่าน วัดศรีดอนแท่น

ลงพื้นที่ จ.น่าน วัดศรีดอนแท่น

ลงพื้นที่วันที่ : 18 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณทินภัทร์ คุณพีรภาว์ ชื่อวัด : วัดศรีดอนแท่น จังหวัด : น่......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี วัดโพธิสมภรณ์

ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี วัดโพธิสมภรณ์

ลงพื้นที่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณประภาศ หมื่นรัตน์ และคุณสุชาดา ดุลยประพันธ์ ชื่อวัด : วัดโพธิสมภร......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.มหาสารคาม วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด

ลงพื้นที่ จ.มหาสารคาม วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด

ลงพื้นที่วันที่ : 17 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณประภาศ หมื่นรัตน์ และคุณสุชาดา ดุลยประพันธ์ ชื่อวัด : วัดโพธิ์ศรี......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น วัดสีนวล

ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น วัดสีนวล

ลงพื้นที่วันที่ : 16 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณประภาศ หมื่นรัตน์ และคุณสุชาดา ดุลยประพันธ์ ชื่อวัด : วัดสีนวล ......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา วัดบูรพ์

ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา วัดบูรพ์

ลงพื้นที่วันที่ : 27 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณสุขาดา ดุลยประพันธ์ ชื่อวัด : วัดบูรพ์ จังหวัด : นครราชสีม......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี วัดบางหยด

ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี วัดบางหยด

ลงพื้นที่วันที่ : 29 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณศักดิ์สิทธิ์ ประสาทแก้ว และคุณพีรภา พึ่งรส ชื่อวัด : วัดบางหยด ......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ

ลงพื้นที่ จ.บึงกาฬ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ

ลงพื้นที่วันที่ : 28 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณธนูศิลป์ ถุวัดศรี และคุณครรชิต มั่นวาจา ชื่อวัด : วัดป่าวิเวกธรรม......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.สกลนคร วัดลุมพินีวัน

ลงพื้นที่ จ.สกลนคร วัดลุมพินีวัน

ลงพื้นที่วันที่ : 26 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณธนูศิลป์ ถุวัดศรี และคุณครรชิต มั่นวาจา ชื่อวัด : วัดลุมพินีวัน ......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.พังงา วัดประพาสประจิมเขต

ลงพื้นที่ จ.พังงา วัดประพาสประจิมเขต

ลงพื้นที่วันที่ : 26 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณศักดิ์สิทธิ์ ประสาทแก้ว ชื่อวัด : วัดประพาสประจิมเขต จังหวัด......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก วัดสุวรรณประดิษฐ์

ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก วัดสุวรรณประดิษฐ์

ลงพื้นที่วันที่ : 22 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณทินภัทร์ และคุณพีรภาว์ ชื่อวัด : วัดสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัด : ......

อ่านต่อ
ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ วัดดงพลับ

ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ วัดดงพลับ

ลงพื้นที่วันที่ : 21 มีนาคม 2562 วิทยากรผู้ลงพื้นที่ : คุณทินภัทร์ และคุณพีรภาว์ ชื่อวัด : วัดดงพลับ จังหวัด : นครสว......

อ่านต่อ
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 19/06/2019
สถิติผู้เข้าชม 98,932
Page Views 164,734
 
« June 2019»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
จุฑาภรณ์  นันทจินดา  โทร : 090-551-9922

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี๕ส

E-mail : happytemple.master@gmail.com
Line@    @happytemple
www.facebook.com/watsangsook
 
  
view