หน้าแรก รู้จักโครงการ 5ส สร้างสุข คลังความรู้ องค์กรที่เข้าร่วม กิจกรรม  ข่าวสาร  ติดต่อเรา

ประกาศรายชื่อวัดที่ส่งรายงาน และติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อวัดที่ส่งรายงาน และติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อวัดที่ส่งรายงาน และติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อวัด อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กร อำเภอ จังหวัด คะแนนประเมินตนเอง ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 แบบสรุป ประเมินตนเองหลังเข้าร่วม
วัดถ้ำโกบ เขาพนม กระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา เขาพนม กระบี่ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท่าแย้เจริญธรรม ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี อบต.ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 12 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปากลำปิล็อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี อบต.ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 6 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดธารน้ำร้อน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 11 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ขาดชื่อองค์กร ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 13 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขาเล็กรางสะเดา ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริส่วนตำบลพังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี 3 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ท่าม่วง กาญจนบุรี บริหารส่วนตำบลหนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ท่าม่วง กาญจนบุรี เทศบาลตำบลท่าม่วงและ อบต.ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดอนคราม ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี 15 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดศรีสุวรรณาวาส ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 15 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดบ้านทอง(ท่าล้อ) ท่าม่วง กาญจนบุรี อบต ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ ท่าม่วง กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองเสือ ท่าม่วง กาญจนบุรี เทศบาลตำบลวังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังขนายทายิการาม ท่าม่วง กาญจนบุรี เทศบาลวังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี 23 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดขุนไทยธาราราม ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 23 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองไม้แก่น ท่ามะกา กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองลานราษฎร์บำรุง ท่ามะกา กาญจนบุรี บริหารส่วนตำบลท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดลูกแก ท่ามะกา กาญจนบุรี เทศบาลตำบลลูกแก ท่ามะกา กาญจนบุรี 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดงสัก ท่ามะกา กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี 18 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสิงห์ไพบูรณ์ประชาสรรค์ ไทรโยค กาญจนบุรี อบต.สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพุตะเคียน ไทรโยค กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดน้ำตก ไทรโยค กาญจนบุรี เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย ไทรโยค กาญจนบุรี 14 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังโพธิการาม ไทรโยค กาญจนบุรี เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ไทรโยค กาญจนบุรี 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองแดงวนาราม บ่อพลอย กาญจนบุรี อบต.หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 11 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 14 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดรัชดาภิเษก บ่อพลอย กาญจนบุรี เทศบาลตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี อบต.หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี 14 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองกร่างเพิ่มโพธิ์สุวรรณ บ่อพลอย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 16 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดเขาแดง บ่อพลอย กาญจนบุรี อบต.ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี 16 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบึงหล่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 23 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดพังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี อบต.พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี 9 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคงคา พนมทวน กาญจนบุรี องค์การยริหารส่วนตำบลหนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ เมือง กาญจนบุรี เทศบาลตำบล เมือง กาญจนบุรี 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดถ้ำมังกรทอง เมือง กาญจนบุรี อบต.เกาะสำโรง เมือง กาญจนบุรี 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสวนปฏิบัติธรรมพุโพธิ์ เมือง กาญจนบุรี อบต.ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี 17 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังเย็น เมือง กาญจนบุรี อบต.วังเย็น เมือง กาญจนบุรี 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพุเลียบ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อบต.หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี เทศบาลตำบลเลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีเกษตราราม ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี อบต.นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 12 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองไม้เอื่อย หนองปรือ กาญจนบุรี อบต.หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองแกประชาสรรค์ หนองปรือ กาญจนบุรี ขาดข้อมูลองค์กร - - 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดลำตะเพิน บ่อพลอย กาญจนบุรี อบต.หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม พนมทวน กาญจนบุรึ เทศบาลตตำบลรางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 13 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดรังสีปาลิวัน คำม่วง กาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพน คำม่วง กาฬสินธุ์ 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศิริอัมพวันบ้านวังยาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 6 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสะอาดนาทม เมือง กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์ 15 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดห้วยสีทน เมืองกาฬสินธ์ กาฬสินธุ์ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสามัคคีดงบ่อหมู่ที่ 10 ยางตลาด กาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 15 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดร่องคำ  ร่องคำ กาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 21 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลหนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 3 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านไร่ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดทรัพย์เจริญ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดอัมพาพนาราม กำแพงเพชร ขาดข้อมูลองค์กร กำแพงเพชร ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปทุมทอง(วังบัว) คลองขลุง กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
พรหมพาราม คลองขลุง กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโนนดุม คลองขลุง กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองน้ำขุ่นพัฒนาราม คลองลาน กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 8 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดไทรงาม(ป่าไทรงาม) ไทรงาม กำแพงเพชร เทศบาลตำบลไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 23 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหินชโงก ปางศิลาทอง กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองใหญ่ศรีโสภณ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 10 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดสว่างอารมณ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร เทศบาลตำบลนครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 15 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคูยาง พระอารามหลวง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 17 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดบึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสว่างคำอ้อ เขาสวนกวาง ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธิ์ศรี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองจิก อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ขาดชื่อองค์กร ลานกระบือ กำแพงเพชร 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพระธาตุเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ เมือง ลำปาง 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดไผ่ขวาง ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสันติคาม บางละมุง ชลบุรี เทศบาลตำบลหนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี เทศบาลตำบลนาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตโปทาราม ศรีราชา ชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ศรีราชา ชลบุรี ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโศกลึกสามัคคีธรรม เนินขาม ชัยนาท อบต.กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโป่งมั่ง เนินขาม ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลเนินขาม เนินขาม ชัยนาท 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองเด่น เนินขาม ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพัฒนาราม มโนรมย์ ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 2 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดใหญ่ มโนรมย์ ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 11 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีสิทธิการาม มโนรมย์ ชัยนาท เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพิกุลงาม มโนรมย์ ชัยนาท เทศบาลตำบลมโนรมย์ มโนรมย์ ชัยนาท 16 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่าสัก มโนรมย์ ชัยนาท เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 20 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เมือง ชัยนาท บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่21 จำกัด เมือง ชัยนาท 22 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังเคียน เมืองชัยนาท ชัยนาท เทศบาลตำบลนางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท 12 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพลเทพ เมืองชัยนาท ชัยนาท เทศบาลตำบลหาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหัวยาง เมืองชัยนาท ชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท เมือง ชัยนาท 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพานิชวนาราม วัดสิงห์ ชัยนาท เทศบาลตำบลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท 6 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดอนตาล วัดสิงห์ ชัยนาท เทศบาลตำบลหนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 19 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปทุมธาราม วัดสิงห์ ชัยนาท องค์กาบริหารส่วนตำบลหนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดจันทนาราม สรรคบุรี ชัยนาท เทศบาลตำบลห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 8 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสะแก สรรคบุรี ชัยนาท เทศบาลตำบลสรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนก สรรคบุรี ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 19 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหาดอาษา สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลหาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดซุ้มกระต่าย สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ สรรพยา ชัยนาท 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหลวงสิริบูรนาราม สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท 14 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคงคาราม สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลโพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท 15 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดกำแพง สรรพยา ชัยนาท ทต.เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธิ์งาม สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลบางหลวง สรรพยา ชัยนาท 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดราษฎร์บูรณะ สรรพยา ชัยนาท ทต.เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 19 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสรรพยาวัฒนาราม สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลสรรพยา สรรพยา ชัยนาท 20 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองไม้แก่น หนองมะโมง ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 6 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองตะขบ หนองมะโมง ชัยนาท เทศบาลตำบลหนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองเดิ่น หนองมะโมง ชัยนาท เทศบาลตำบลวังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 16 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ่อยายส้ม หนองมะโมง ชัยนาท โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) หนองมะโมง ชัยนาท 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนอขนาก หนองมะโมง ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 23 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีเจริญธรรม หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลหนองแซง หันคา ชัยนาท 4 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดท่ากฤษณา หันคา ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา หันคา ชัยนาท 9 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 13 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท่าแก้ว หันคา ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดใหม่วงเดือน หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา หันคา ชัยนาท 16 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเทพหิรัณย์ หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 17 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดคลองจันทน์ หันคา ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู หันคา ชัยนาท 17 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวงเดือน หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา หันคา ชัยนาท 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเทพหิรัญ หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 22 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศิริพงษาวาส จัตุรัส ชัยภูมิ สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส จัตุรัส ชัยภูมิ 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสนามนาง จัตุรัส ชัยภูมิ เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขาหวดพนารักษ์ เทพสถิต ชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ 23 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพระธาตุดอยตุง แม่สาย เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 23 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองอาบช้าง จอมทอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท่าต้นแหน จอมทอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านใหม่สารภี จอมทอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 20 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดน้ำตกแม่สา แม่ริม เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีนวรัฐ(ทุ่งเสี้ยว) สันป่าตอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลบ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดชัยสถิต หางดง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดควนนาแค เมืองตรัง ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เมืองตรัง ตรัง 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 2 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดอ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด 3 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดไผ่ล้อม เมืองตราด ตราด เทศบาลเมืองตราด เมืองตราด ตราด 17 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดสำนักสงฆ์หนองกิ่งฟ้า แม่สอด ตาก เทศบาลตำบลท่าสายลวด แม่สอด ตาก 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีบัวบาน ธาตุพนม นครพนม เทศบาลตำบลฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดละลม โชคชัย นครราชสีมา อบต.ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา 22 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านกระทอน เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 4 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสระโพธิ์ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช อบต.เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพระอาสน์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 10 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดกลาง สิชล นครศรีธรรมราช อบตฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 4 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ่อพลับ โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 2 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโกรกพระใต้ โกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบลโกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 4 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านหว้า โกรกพระ นครสวรรค์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า โกรกพระ นครสวรรค์ 5 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 6 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดประชาศึกษา โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโกรกพระเหนือ โกรกพระ นครสวรรค์ สำนักงานเทศบาลตำบลโกรกพระ, องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ เทศบาลตำบลบางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเนินกะพี้ โกรกพระ นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร โกรกพระ นครสวรรค์ 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร โกรกพระ นครสวรรค์ 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสามัคคีราษฎร์ โกรกพระ นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร โกรกพระ นครสวรรค์ 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขาถ้ำพระ โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเนินหญ้าคา โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท่าซุด โกรกพระ นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร โกรกพร นครสวรรค์ 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร โกรกพระ นครสวรรค์ 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองพรมหน่อ โกรกพระ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 22 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ อบต.ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขาจั๊กจั่นวนาราม ชุมตาบง นครสวรรค์ อบต.ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีอุดมวนาราม ชุมตาบง นครสวรรค์ อบต.ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองจิกทรายมูล ชุมตาบง นครสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองจิก ชุมตาบง นครสวรรค์ 22 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโปร่งสะเดา ชุมตาบง นครสวรรค์ หมู่บ้านโปร่งสะเดา ชุมตาบง นครสวรรค์ 23 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ อ.บ.ต.ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ 7 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเนินสะเดา ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 8 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดงขุย ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 8 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดทุ่งแว่น ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะง ฆะมัง นครสวรรค์ 10 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ ท้องถิ่น ชุมแสง นครสวรรค์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังใหญ่ ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหางตลาด ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 11 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธิ์สุทธาวาส ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดอนสนวน ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธิ์หนองยาว ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 12 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดทับกฤชกลาง ชุมแสง นครสวรรค์ เทศบาลตำบลทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคลองระนง ชุมแสง นครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 16 ส่งแล้ว ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 17 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองขอน ชุมแสง นครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขอน ชุมแสง นครสวรรค์ 18 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคลองเกษมกลาง ชุมแสง ขาดชื่อองค์กร นครสวรรค์ ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวัดคลองเกษมเหนือ ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 21 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดไผ่นาเริง ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดห้วยลำใย ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ ทต.อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดธรรมโสภณ ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดถ้ำพรสวรรค์ ตากฟ้า นครสวรรค์ อบต.ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดประชาสรรค์ ตากฟ้า นครสวรรค์ ทต.ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองสีซอ ตาคลี นครสวรรค์ อ.บ.ต.หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองสีนวล ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสอนจันทร์ ตาคลี นครสวรรค์ บ.เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ตาคลี นครสวรรค์ 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีสำราญ ตาคลี นครสวรรค์ อ.บ.ตหนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปฏิบัติธรรม โคกหว้า ตาคลี นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร ตาคลี นครสวรรค์ 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพนทอง ตาคลี นครสวรรค์ เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองตามี ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโคกสลด คลองสุธาธรรม ตาคลี นครสวรรค์ พุทธสถาน ตาคลี นครสวรรค์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวาปีรัตนาราม ตาคลี นครสวรรค์ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอเปอร์เรชั่นจำกัด มหาชน ตาคลี นครสวรรค์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดประชาสรรค์ ตาคลี นครสวรรค์ อ.บ.ต.พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร ตาคลี นครสวรรค์ 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองถ้ำวัว ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลจันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขาวงษ์ ตาคลี นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร ตาคลี นครสวรรค์ 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดอัมพวันคีรี ตาคลี นครสวรรค์ อบต.ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขาทอง ตาคลี นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร ตาคลี นครสวรรค์ 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดงพลับ ตาคลี นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโคกเจริญ ตาคลี นครสวรรค์ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองแอก ตาคลี นครสวรรค์ อ.บ.ต.หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ เทศบาลตำบลช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองแอก ตาคลี นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร ตาคลี นครสวรรค์ 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ โครงการอบรมประชาชนประจำตำบล ตาคลี นครสวรรค์ 22 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสว่างวงษ์ ตาคลี นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร ตาคลี นครสวรรค์ 23 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตะเฆ่ค่าย ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขาโคกเผ่น ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสายลำโพงกลาง ท่าตะโก นครสวรรค์ อบต.สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวัดหัวถนนเหนือ ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสายลำโพงเหนือ ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ โรงเรียนวังวิทยา ท่าตะโก นครสวรรค์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ เทศบาลตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขาน้อย ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโคกกระถิน ท่าตะโก นครสวรรค์ ชุมชนบ้านโคกกระถิน ท่าตะโก นครสวรรค์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสระโบสถ์ ท่าตะโก นครสวรรค์ อบต.ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพนมเศษใต้ ท่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์ 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหัวถนนกลาง ท่าตะโก นครสวรรค์ อบต.หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังรอ ท่่าตะโก นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสระประทุม(สระบัว) พยุหะคีรี นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร พยุหะคีรี นครสวรรค์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 10 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดไทรเหนือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดประดู่งาม แม่เปิน นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปางสุด แม่วงก์ นครสวรรค์ อบต.แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองหูช้าง ลาดยาว นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร ลาดยาว นครสวรรค์ 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสระปทุม ลาดยาว นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ องค์การบริหารส่นตำบลหนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดทุ่งทองวนาราม หนองบัว นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร หนองบัว นครสวรรค์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเทพสุทธาวาส หนองบัว นครสวรรค์ อบต.หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 15 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเวฬุวัน หนองบัว นครสวรรค์ ขาดชื่อองค์กร หนองบัว นครสวรค์ 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี อบต.บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่ามหาวัน นางรอง บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่าสวนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ อบต.เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 23 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดทองสะอาด คลองพระอุดม ปทุมธานี เทศบาลตำบลคลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางขัน คลองหลวง ปทุมธานี เทศบาลโขงเรือน คลองหลวง ปทุมธานี 5 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพุทธชินวงศ์วนาราม คลองหลวง ปทุมธานี ผู้ใหญ่บ้าน คลองหลวง ปทุมธานี 6 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสายสุวพรรณ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 7 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดทวีการะอนันต์ คลองหลวง ปทุมธานี เทศบาลเมืองท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเกิดการอุดม คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 9 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดมูลเหล็ก คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพืชนิมิต คลองหลวง ปทุมธานี เทศบาลเมืองท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดอู่ข้าว คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 14 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสว่างภพ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหลวง ปทุมธานี 15 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดมงคลพุการาม คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 16 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดหัตถสารเกษตร คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 16 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดกลางคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 18 ส่งแล้ว ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 19 ส่งแล้ว ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหว่านบุญ คลองหลวง ปทุมธานี โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหลวง ปทุมธานี 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปัญญานันทาราม คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 21 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดตะวันเรือง คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 21 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดแสวงสามัคคีธรรม คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 22 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดนาบุญ ธัญบุรี ปทุมธานี เทษบาลตำบลธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี 7 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดพิชิตปิตยาราม ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 8 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดสระบัว ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี ปทุนธานี 9 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดจันทรสุข ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดแสงสรรค์ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขียนเขต ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดขุมแก้ว ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 13 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดอัยยิการาม ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดมูลจินดาราม ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 17 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดสังลาน เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี 4 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดไพร่ฟ้า เมือง ปทุมธานี โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า/เทศบาลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 6 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบุญบางสิงห์ เมือง ปทุมธานี อบต.สวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี 6 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดฉาง เมือง ปทุมธานี รร.วัดฉาง,ชุมชมวัดฉาง เมือง ปทุมธานี 7 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโบสถ์ เมือง ปทุมธานี เทศบาลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 8 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่ากลางทุ่ง เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 8 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสำแล เมือง ปทุมธานี อบต.บ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศาลเจ้า เมือง ปทุมธานี เทศบาลบ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางคูนอก เมือง ปทุมธานี เทศบาลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวัดโพธิ์เลื่อน เมือง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล เมือง ปทุมธานี 8 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางนางบุญ เมือง ปทุมธานี เทศบาลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 9 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางคูกลาง เมือง ปทุมธานี เทศบาลบางคูวัด เมือง ปทุมธานี 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางตะไนย์ เมือง ปทุมธานี *** เมือง ปทุมธานี 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนันทวันปัญญาราม เมือง ปทุมธานี อ.บ.ต.บางหลวง เมือง ปทุมธานี 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางโพธิ์ใน เมือง ปทุมธานี เทศบาลเมืองปุทมธานี เมือง ปทุมธานี 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดรังสิต เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลหลักหก เมือง ปทุมธานี 10 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดาวดึงษ์(บน) เมือง ปทุมธานี อ.บ.ตบ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 10 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเกาะเกรียง เมือง ปทุมธานี เทศบาลเมืองบางคูวัด/ไทเบฟ เมือง ปทุมธานี 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดฉาง เมือง ปทุมธานี โรงเรียนวัดฉาง เมือง ปทุมธานี 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางกุฎีทอง เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี 11 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตลาดใต้ เมือง ปทุมธานี เทศบาลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 11 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหงษ์ปทุมาวาส เมือง ปทุมธานี เทศบาลเมือง ปทุมธานี เมือง ปทุมธานี 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตลาดเหนือ เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองปรง เมือง ปทุมธานี เทศบาตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 12 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเวฬุวัน เมือง ปทุมธานี อ.บ.ตบางพูด/รร.วัดเวฬุวัน เมือง ปทุมธานี 13 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดน้ำวน เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเทียนถวาย เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี 15 ส่งแล้ว ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดาวเรือง เมือง ปทุมธานี อ.บ.ต บางพูด เมือง ปทุมธานี 15 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบุญชื่นชู เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางพูน เมือง ปทุมธานี 17 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดโสภาราม เมือง ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล เมือง ปทุมธานี 19 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางหลวง เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางหลวง เมือง ปทุมธานี 21 ส่งแล้ว ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางเดื่อ เมือง ปทุมธานี 21 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางคูใน เมือง ปทุมธานี บริษัท CI กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมือง ปทุมธานี 23 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดบางกะดี เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางกะดี เมือง ปทุมธานี 23 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 7 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดชินวรารามวรวิหาร เมืองปทุมธานี ปทุมธานี สำนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 8 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนาวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลหลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเสด็จ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 13 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี โรงเรียนวัดบางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเปรมประชา เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 21 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดทองสะอาด ลาดหลุมแก้ว ขาดชื่อองค์กร ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 4 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่าไขแสงธรรมาราม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี อบต.หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธ 6 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดจันทาราม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 7 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดบัวแก้วเกษร ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เทศบาลตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 8 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดป่าปทุมรัฐ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เทศบาลตำบลคลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 9 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดหน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 9 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดบุวสุวรรณประดิษฐ์ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 10 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 10 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดลำมหาเมฆ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 11 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บ.สิทธินันท์ จำกัด ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 15 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดสุวรรณจินดาราม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 21 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 21 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเจดีย์หอย ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 21 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 21 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ่อทอง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ขาดชื่อองค์กร ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 22 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดสุวรรโณภาส ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 22 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดชัยมังคลาราม ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 4 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดอดิศร ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดใหม่กลางคลองสิบ ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพสพผลเจริญ ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวัดใหม่คลองเจ็ด ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดมงคลรัตน์ ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 9 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพิรุณศาสตร์ ลำลูกกา ปทุมธานี องค์กรบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 10 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 10 ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดประยูรธรรมาราม ลำลูกกา ปทุมธานี ชุมชนวัดประยูรธรรมาราม ลำลูกกา ปทุมธานี 10 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดธัญญะผล ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 11 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดซอยสามัคคี(ธรรมสุขใจ) ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ลำลูกกา ปทุมธานี 11 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดใหม่คลองเจ็ด ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสมุหราษฎร์บำรุง ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 11 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดลาดสนุ่น ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดคลองชัน ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดลานนา ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเกตุประภา ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดแจ้งลำหิน ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโสภณาราม ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 14 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดพืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี อบต.พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่าเจริญราช ลำลูกกา ปทุมธานี อบต.บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 15 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดทศทิศาราม ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 17 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดกลางคลองสี่ ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 18 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดประชุมราษฎร์ ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 19 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่าจิตตภาวนา ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสายไหม ลำลูกกา ปทุมธานี ขาดชื่อองค์กร ลำลูกกา ปทุมธานี 20 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดนังคัลจันตรี ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดอนใหญ่ ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เคพี สเตนเลสเวิร์ค จำกัด ลำลูกกา ปทุมธานี 23 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดบ้านพร้าวนอก สามโคก ปทุมธานี บริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 3 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดชัยสิทธาวาส สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง สามโคก ปทุมธานี 3 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดถั่วทอง สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 3 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคลองขุด (โพธิ์นิ่มรัตนาราม) สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 6 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางเตยใน สามโคก ปทุมธานี โรงเรียนวัดบางเตยใน สามโคก ปทุมธานี 6 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางเตยนอก สามโคก ขาดข้อมูลองค์กร ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดกร่าง สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวิมลภาวนาราม สามโคก ปทุมธานี บริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตระพัง สามโคก ปทุมธานี อ.บ.ต เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางเตยกลาง สามโคก ปทุมธานี บริษัท พี ที เค วู้ด จำกัด. สามโคก ปทุมธานี 12 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบัวหลวง สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่างิ้ว สามโคก ปทุมธานี โรงเรียนสามโคก สามโคก ปทุมธานี 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านพร้าวใน สามโคก ปทุมธานี อบต.เชียงรากใหญ่,และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ สามโคก ปทุมธานี 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตำหนัก สามโคก ปทุมธานี เทศบาลตำบลสามโคก สามโคก ปทุมธานี 17 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดไก่เตี้ย สามโคก ปทุมธานี วัดไก่เตี้ย สามโคก ปทุมธานี 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสวนมะม่วง สามโคก ปทุมธานี วัดสวนมะม่วง สามโคก ปทุมธานี 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท้ายเกาะใหญ่ สามโคก ปทุมธานี อบต.ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสุราษฎร์รังสรรค์ สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย สามโคก ปทุมธานี 22 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 10 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดบึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 11 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดสุนทริการาม หนองเสือ ปทุมธานี อบต.หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพวงแก้ว หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดจุฬาจินดาราม หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 12 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดบึงบาประภาสะวัต หนองเสือ ปทุมธานี เทศบาลตำบลหนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี 12 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดราษฎรบำรุง หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 12 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดธรรมราษฎร์เจริญผล หนองเสือ ปทุมธานี อบต.หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปทุมนายก หนองเสือ ปทุมธานี อบต.ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนพรัตนาราม หนองเสือ ปทุมธานี อบต.นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 13 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดสอนดีศรีเจริญ หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงซำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 14 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีคัคณางค์ (หัวช้าง) หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงซำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเจริญบุญ หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโปรยฝน หนองเสือ ปทุมธานี อบต.หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดแสงมณี หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 15 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดศรีสโมสร หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสุขปุณทริการาม(ซำอ้อ) หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงซำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคลองเก้า หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดจตุพิธวราวาส หนองเสือ ปทุมธานี โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส หนองเสือ ปทุมธานี 22 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดโพธิ์เลื่อน อำเภอเมือง ปทุมธานี องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนิโครธาวาส ประจันตคาม ปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธาราม แม่ลาน ปัตตานี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท่าฟ้าใต้ เชียงม่วน พะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลสระ เชียงม่วน พะเยา 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดรมณีย์ กะปง พังงา องค์บริหารส่วนตำบลรมณีย์ กะปง พังงา 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางครั่ง คุระบุรี พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน คุระบุรี พังงา 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านเตรียม คุระบุรี พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ คุระบุรี พังงา 13 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสุวรรณคูหา ตะกั่วทุ่ง พังงา อบต.กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดราษฎร์นิรมิตร ตะกั่วป่า พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 7 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโคกเคียน(ธ.) ตะกั่วป่า พังงา อบต.โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโคกสวย ทับปุด พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ทับปุด พังงา 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนิโครธาราม ทับปุด พังงา เทศบาลตำบลทับปุด ทับปุด พังงา 13 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนิคมสโมสร ท้ายเหมือง พังงา อบต.นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 9 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านบกปุย ท้ายเหมือง พังงา อบต.ลำภี ท้ายเหมือง พังงา 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพรงงู ศรีบรรพต พัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 8 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดวังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 8 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดธรรมะสังเวช ดงเจริญ พิจิตร อบต.ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 14 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ พิจิตร 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดห้วยน้ำโจน ดงเจริญ พิจิตร อบต.ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ตะพานหิน พิจิตร 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร อบต.คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเทวประสาท ตะพานหิน พิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดประชาบำรุง ทับคล้อ พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขาทราย ทับคล้อ พิจิตร ขาดชื่อองค์กร ทับคล้อ พิจิตร 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองขนาก ทับคล้อ พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม บางมูลนาก พิจิตร ขาดชื่อองค์กร - - 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธิ์ไืทรงาม บึงนาราง พิจิตร อบต.โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวัดทุ่งเจริญพร บึงนาราง พิจิตร อบต.แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพร้าว โพทะเล พิจิตร อบต.วัดขวาง โพทะเล พิจิตร 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดห้วยยาว "ราษฏร์บำรุง" โพทะเล พิจิตร อบต.ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเถรน้อย โพธทะเล พิจิตร ทุ่งน้อย - - 4 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ โพธิิ์ประทับช้าง พิจิตร 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร เทศบาลตำบลไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดประทม เมือง พิจิตร ขาดชื่อองค์กร เมือง พิจิตร 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังกลม เมือง พิจิตร เทศบาลตำบลวังกรด เมือง พิจิตร 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดยางคลี เมือง พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 16 ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเขาพระ เมือง พิจิตร เทศบาลตำบลหัวดง เมือง พิจิตร 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 23 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองหญ้าปล้อง วชิรบารมี พิจิตร ประชาชนหมู่บ้าน วชิรบารมี พิจิตร 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดยางตะพาย วชิรบารมี พิจิตร ประชาชนหมู่บ้าน วชิรบารมี พิจิตร 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองสะเดา วชิรบารมี พิจิตร ชุมชนหมู่บ้าน วชิรบารมี พิจิตร 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเจริญสุขาราม วชิรบารมี พิจิตร ชุมชนหมู่บ้าน วชิรบารมี พิจิตร 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านนา วชิรบารมี พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดมาบฝางเจริญสุข วชิรบารมี พิจิตร ประชาชนหมู่บ้าน วชิรบารมี พิจิตร 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโนนป่าแดง วชิรบารมี พิจิตร โรงเรียนวัดโนนป่าแดง วชิรบารมี พิจิตร 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังทับไทร วังทรายพูน พิจิตร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น วังทรายพูน พิจิตร 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพระธาตุตลุกหิน สากเหล็ก พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 11 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังอ้อ สากเหล็ก พิจิตร อบต.ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองสองห้อง สากเหล็ก พิจิตร - - - 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร เทศบาลตำบลสากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเทพสิทธิการาม สามง่าม พิจิตร อบต.สามง่าม สามง่าม พิจิตร 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดกระทุ่มน้ำเดือด สามง่าม พิจิตร องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลรังนก สามง่าม พิจิตร 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังแดง สามง่าม พิจิตร เทศบาลตำบลสามง่าม สามง่าม พิจิตร 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดราชสามัคคี ชาติตระการ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนงราชธาราม ชาติตระการ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนาเปอะ ชาติตระการ พิษณุโลก อบต.ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธิ์ไทร นครไทย พิษณุโลก อบต.น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนาลานข้าว นครไทย พิษณุโลก อบต.นครชุม นครไทย พิษณุโลก 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโนนสูงอรัญญา นครไทย พิษณุโลก อบต.หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนาบัว นครไทย พิษณุโลก อบต.นาบัว นครไทย พิษณุโลก 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม นครไทย พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 14 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดนครไทยวราราม(หัวร้อง) นครไทย พิษณุโลก เทศบาลตำบลนครไทย นครไทย พิษณุโลก 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดนาตาดี นครไทย พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดน้ำพริก นครไทย พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดซำรัง เนินมะปราง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดอัมพรินทร์คูหา เนินมะปราง พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 12 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดเนินดิน เนินมะปราง พิษณุโลก อบต.เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีมงคล เนินมะปราง พิษณุโลก เทศบาลตำบลเนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสามัคคีธรรม เนินมะปราง พิษณุโลก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพุกระโดน เนินมะปราง พิษณุโลก เทศบาลตำบลไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตาลโพรง บางกระทุ่ม พิษณุโลก อบต.ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 10 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดย่านยาว บางกระทุ่ม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดกรุงศรีเจริญ บางกระทุ่ม พิษณุโลก อบต.นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท่ามะขาม บางกระทุ่ม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 21 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสนามคลีตะวันออก  บางกระทุ่ม พิษณุโลก วัดสนามคลีตะวันออก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 22 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดดงยาง บางระกำ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก 4 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดห้วงกระได บางระกำ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก เทศบาลตำบลปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบวรสามัคคี บางระกำ พิษณุโลก พุทธสถาน บางระกำ พิษณุโลก 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดจันทร์ประเสริฐวนาราม บางระกำ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก ขาดชื่อองค์กร บางระกำ พิษณุโลก 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธ์ทอง บางระกำ พิษณุโลก เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ บางระกำ พิษณุโลก 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดย่านใหญ่ บางระกำ พิษณุโลก อบต.ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 16 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคลองน้ำเย็น บางระกำ พิษณุโลก อบต.นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก 18 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสุนทรประดิษฐ์ บางระกำ พิษณุโลก เทศบาลตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหล่ายโพธิ์ บางระกำ พิษณุโลก เทศบาลตำบลบึงระมาณ บางระกำ พิษณุโลก 22 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังปลาดุก พรหมพิราม พิษณุโลก อบต.มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท้องโพลง พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 8 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเซิงหวาย พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหาดใหญ่ พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดมะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก อบต. มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดผ่องนภาราม พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 14 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังมะสระ พรหมพิราม พิษณุโลก อบต.ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดห้วยดั้ง พรหมพิราม พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองมะคัง พรหมพิราม พิษณุโลก อบต.ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังวน พรหมพิราม พิษณุโลก อบต.วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 21 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดจอมทอง เมือง พิษณุโลก อบต.จอมทอง เมือง พิษณุโลก 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดแจ่มสุวรรณ เมือง พิษณุโลก อบต.ท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปากพิงตะวันตก เมือง พิษณุโลก อบต.งิ้วงาม เมือง พิษณุโลก 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตะโก เมือง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง เมือง พิษณุโลก 12 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดจุฬามณี เมือง พิษณุโลก เทศบาลตำบลท่าทอง เมือง พิษณุโลก 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดราชมณฑป(หลวงพ่อโต) เมือง พิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ เมือง พิษณุโลก 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสันติวัน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดร้องยุ้งข้าว เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเสาหิน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก เมือง พิษณุโลก 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก อบต.บ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสระสี่เหลี่ยม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 17 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสุดสวาสดิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ทต.บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 22 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปากดอน เมืิองพิษณุโลก พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังดินสอ วังทอง พิษณุโลก อบต.วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 6 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโสภาราม วังทอง พิษณุโลก อบต.แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดแม่ระกา วังทอง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเนินสว่างวราราม วังทอง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบึงพร้าว วังทอง พิษณุโลก อบต.ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดกกไม้แดง วังทอง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วรตำบลดินทอง วังทอง พิษณุโลก 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังทองวราราม วังทอง พิษณุโลก เทศบาลตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก 23 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านชาน วัดโบสถ์ พิษณุโลก อบต.หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท่าแก่ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านเนินมะครึด วัดโบสถ์ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคุ้งใหญ่ วัดโบสถ์ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพนไทรงาม ชาติตระการ พิษณุโลก เทศบาลตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดที่พักสงฆ์เขาสาริกา วัดโบสถ์ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 6 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบรรพตาราม บึงสามพัน เพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดม่วงเย็น หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ขาดชื่อองค์กร หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสระเกศ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ ขาดชื่อองค์กร หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 22 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดท่ากกแก หล่มสัก เพชรบูรณ์ ขาดชื่อองค์กร หล่มสัก เพชรบูรณ์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีภูมิ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ขาดชื่อองค์กร หล่มสัก เพชรบูรณ์ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดชลประทาน หล่มสัก เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสักหลงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสว่างอารมณ์ หล่มสัก เพชรบูรณ์ ขาดชื่อองค์กร หล่มสัก เพชรบูรณ์ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดจอมมณี หล่มสัก เพชรบูรณ์ ขาดชื่อองค์กร หล่มสัก เพชรบูรณ์ 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดชัยทอง หล่มสัก เพชรบูรณ์ ขาดชื่อองค์กร หล่มสัก เพชรบูรณ์ 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเนินสว่างทางหลวง หล่มสัก เพชรบูรณ์ ขาดชื่อองค์กร หล่มสัก เพชรบูรณ์ 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวักโนนสว่างสามัคคีธรรม หล่มสัก เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์ 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม หล่มสัก เพชรบูรณ์ ขาดชื่อองค์กร หล่มสัก เพชรบูรณ์ 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดน้ำแรม เด่นชัย แพร่ อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีคิรินทราราม เด่นชัย แพร่ โรงอบใบยาเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวังฟ่อน สอง แพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สอง แพร่ 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดงเจริญ สอง แพร่ อบต.หัวเมือง สอง แพร่ 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพระทอง ถลาง ภูเก็ต เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) ถลาง ภูเก็ต เทศบาลตำบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 14 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดเมืองใหม่ ถลาง ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสะปำธรรมาราม เมืองภูเก็ต ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 14 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดโฆษิตวิหาร เมืองภูเก็ต ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 17 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด กันทรวิชัย มหาสารคาม ขาดชื่อองค์กร กันทรวิชัย มหาสารคาม 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธารมณ์ นาดูน มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศิริชัย เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีมงคล ดงหลวง มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 20 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคอกช้าง ธารโต ยะลา เทศบาลตำบลคอกช้าง ธารโต ยะลา 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดคลองจั่น กระบุรี ระนอง เทศบาลจปร กระบุรี ระนอง 4 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดลำเลียง กระบุรี ระนอง อบต.ลำเลียง กระบุรี ระนอง 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่าปลายคลอง กระบุรี ระนอง อบต.น้ำจืด กระบุรี ระนอง 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสุวรรณคีรี(ปากจั่น) กระบุรี ระนอง อบต.ปากจั่น กระบุรี ระนอง 15 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตรอกปรือ กระบุรี ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดจันทาราม กระบุรี ระนอง เทศบาลตำบลน้ำจืด กระบุรี ระนอง 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดชนาราม กะเปอร์ ระนอง อ.บ.ต.บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่าสะเดา กะเปอร์ ระนอง ขาดชื่อองค์กร กะเปอร์ ระนอง 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่าตะเคียนงาม กะเปอร์ ระนอง อบต.บางหิน กะเปอร์ ระนอง 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปทุมธาราม กะเปอร์ ระนอง อบต.กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปุญญาราม บางแก้ว ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ละอุ่น ระนอง 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปากน้ำประชารังสฤษดิ์ เมือง ระนอง เทศบาลตำบลปากน้ำ เมือง ระนอง 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดทรายแดงวนาราม เมือง ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง เมือง ระนอง 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหาดส้มแป้น เมือง ระนอง อบต.หาดส้มแป้น เมือง ระนอง 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดป่าเกาะช้าง เมือง ระนอง ขาดชื่อองค์กร เมือง ระนอง 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดมัชฌิมเจริญธรรม เมือง ระนอง เทศบาลเมืองบางริ้น เมือง ระนอง 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านหวาว เมืองระนอง ระนอง เทศบาลตำบลหงาว เมืองระนอง ระนอง 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดวารีบรรณพต เมืองระนอง ระนอง เทศบาลตำบลบางนอน เมือง ระนอง 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดอุปนันทาราม เมืองระนอง ระนอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เมืองระนอง ระนอง 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง เมืองระนอง ระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมืองระนอง ระนอง 22 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดประทุมสาคร ละอุ่น ระนอง อบต.ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเวฬุวนาราม ละอุ่น ระนอง อบต ละอุ่น ระนอง 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโพธาราม ละอุ่น ระนอง เทศบาลตำบลละอุ่น ละอุ่น ระนอง 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดควนไทรงาม สุขสำราญ ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา สุขสำราญ ระนอง 13 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสถิตธรรมาราม สุขสำราญ ระนอง เทศบาลตำบลกำพวน สุขสำราญ ระนอง 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี อบต.ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 6 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดใหม่สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี อบต สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี 9 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดท่าเรือ ดำเนินสะดวก ราชบุรี อบต.แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 12 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตาลเรียง ดำเนินสะดวก ราชบุรี เทศบาลตำบลบัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 14 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดชาวเหนือ ดำเนินสะดวก ราชบุรี เทศบาลดำบลบ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 18 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดสนามไชยราษฎร์ศรัศธาธรรม ดำเนินสะดวก ราชบุรี อบต. ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดกลางวังเย็น บางแพ ราชบุรี ขาดชื่อองค์กร บางแพ ราชบุรี 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี เทศบาลเมืองบ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี อบต.บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี 12 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองหญ้าปล้อง บ้านโป่ง ราชบุรี อบต.สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี 15 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี เทศบาลเมืองท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 17 ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดจันทาราม บ้านโป่ง ราชบุรี เทศบาลตำบลกระจับ บ้านโป่ง ราชบุรี 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโคกพระเจริญ ปากท่อ ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 16 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบางโตนด โพธาราม ราชบุรี อบต.บางโตนด โพธาราม ราชบุรี 12 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดหนองรี โพธาราม ราชบุรี เทศบาลตำบลหนองโพ โพธาราม ราชบุรี 14 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดขนอน โพธาราม ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี 16 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี อบต. โพธาราม ราชบุรี 19 ส่งแล้ว ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดกำแพงเหนือ โพธาราม ราชบุรี เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี 20 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 22 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดราชสิงขร เมือง ราชบุรี เทศบาลตำบลเขางู เมือง ราชบุรี 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองหอย พระอารามหลวง เมืองราชบุรี ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี 10 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดเจติยาราม เมืองราชบุรี ราชบุรี อบต.เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองหมี สวนผึ้ง ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 15 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดมิ่งเมือง ร้อยเอ็ด ขาดชื่อองค์กร ร้อยเอ็ด ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดอนโพธิ์ เมือง ลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เมือง ลพบุรี 4 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดม่วงน้อย เกาะคา ลำปาง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เกาะคา ลำปาง 17 ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดทุ่งคา แจ้ห่ม ลำปาง อบต.แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 13 ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปงอ้อม เมือง ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ เมือง ลำปาง 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดมิ่งเมืองมูล เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด ห้างฉัตร ลำปาง 13 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดชมภูหลวง เมืองลำปาง ลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ กฟผ. เมืองลำปาง ลำปาง 13 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดพวงคำ ลี้ ลำพูน ขาดชื่อองค์กร ลำพูน ยังไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดดอนแก้ว ทุ่งหัวช้าง ลำพูน อบต.บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 9 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ป่าซาง ลำพูน ขาดชื่อองค์กร ป่าซาง ลำพูน 21 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดศรีอุดมวงศ์ วังสะพุง เลย เทศบาลเมืองวังสะพุง วังสะพุง เลย 3 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านตาแท่น กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 5 ส่งแล้ว ส่งแล้ว สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้ สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เวบไซด์ได้
วัดบ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลจาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 10 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดโคกโพน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 19 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านเดื่อ ขุนหาญ ศรีสะเกษ เทศบาลตำบลกระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดกระทิง ขุนหาญ ศรีสะเกษ เทศบาลตำบลสิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 8 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดหนองงูเหลือมใต้ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 11 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดปลาเดิด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ เทศบาลตำบลโดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 5 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 7 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านอุ่มแสง ราษีไศล ศรีสะเกษ อบต.ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 23 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดบ้านผักไหมใหญ่ ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 17 ยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่ง กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน กรุณาส่งข้อมูลที่ขาดให้ครบก่อน
วัดเทพปราสาทสระกำแพงน้อย อำเภออุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย