หน้าแรก รู้จักโครงการ 5ส สร้างสุข คลังความรู้ องค์กรที่เข้าร่วม กิจกรรม  ข่าวสาร  ติดต่อเรา

ปิดรับสมัคร (เปิดสมัครครั้งต่อไป กันยายน 2562)

ปิดรับสมัคร (เปิดสมัครครั้งต่อไป กันยายน 2562)

เรียน ผู้สนใจทุกท่าน

ทางโครงการวัดสร้างสุขได้ปิดรับสมัครในระยะนี้แล้ว 

จะเปิดรับสมัครอีกครั้ง กันยายน 2562 

เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ขอบพระคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

แต่เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายของโครงการ

จึงขอทำความเข้าใจแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุกท่านด้วย

ลำดับ ชื่อองค์กร ชื่อวัด จังหวัด
1 เทศบาลตำบลคลองพน วัดคลองพน กระบี่
2 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ วัดคลองท่อม กระบี่
3 องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำโกบ กระบี่
4 เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคม กาญจนบุรี
5 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา หมอสอ วังคา กาญจนบุรี
6 เทศบาลตำบลห้วยกระเจา วัดพงษ์ไพบูลย์ กาญจนบุรี
7 เทศบาลตำบลภูสิงห์ วัดบ้านคำชมภู กาฬสินธุ์
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง วัดโพธิ์ชัยหนองห้าง กาฬสินธุ์
9 เทศบาลตำบลกลางหมื่น วัดโพธิ์ศรีสว่างอำนวยห้วยตูม กาฬสินธุ์
10 เทศบาลตำบลกุดหว้า วัดกกต้อง กาฬสินธุ์
11 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด วัดสมสะอาดใต้ กาฬสินธุ์
12 เทศบาลตำบลนาจารย์ วัดประชานิมิตร กาฬสินธุ์
13 เทศบาลตำบลเหนือ วัดเศวตวันวนาราม กาฬสินธุ์
14 เทศบาลตำบลหนองสรวง วัดหนองสรวง กาฬสินธุ์
15 เทศบาลตำบลนิคม วัดเวฬุวัน กาฬสินธุ์
16 เทศบาลตำบลคำม่วง อุทัยทิพพาวาส กาฬสินธุ์
17 เทศบาลตำบลกุงเกา วัดแสงจันทร์วราราม กาฬสินธุ์
18 เทศบาลตำบลห้วยโพธฺิ์ วัดดงสวางใน กาฬสินธุ์
19 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร อัมพาพนาราม กำแพงเพชร
20 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกง วัดนทีตีรสถิตย์ ขอนแก่น
21 เทศบาลตำบลชนบท วัดศรีสุมังคล์ ขอนแก่น
22 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล วัดปิยราช ขอนแก่น
23 เทศบาลตำบลบ้านค้อ โนนศรีเรือง ขอนแก่น
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงธนสาร วัดแก้วสว่าง ขอนแก่น
25 เทศบาลเมืองเมืองพล วัดศรีเมืองพล ขอนแก่น
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เกาะแก้ว ขอนแก่น
27 เทศบาลตำบลสาวะถี วัดดวงจันทราราม ขอนแก่น
28 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม วัดศรีชมชื่น ขอนแก่น
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง ธรณีธงชัย ขอนแก่น
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ วัดสระบัวรอง ขอนแก่น
31 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด สว่างโนนททัน ขอนแก่น
32 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส วัดเวฬุวรรณาราม จันทบุรี
33 เทศบาลตำบลหัวสำโรง วัดหัวสำโรง ฉะเชิงเทรา
34 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย วัดราษฎร์บำรุงวนาราม(วัดเกาะ) ฉะเชิงเทรา
35 เทศบาลตำบลหนองชาก วัดหนองเขิน ชลบุรี
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ วัดอ่างเวียน ชลบุรี
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน พันเสด็จใน ชลบุรี
38 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง วัดมาบโป่ง ชลบุรี
39 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง วัดเขาบายศรี ชลบุรี
40 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน วัดใหญ่ ชัยนาท
41 เทศบาลตำบลชัยนาท วัดอรุณศิริวัฒนาราม ชัยนาท
42 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขุ่น วัดท่านจั่น ชัยนาท
43 เทศบาลตำบลศิลาดาน ธรรมขันธ์ ชัยนาท
44 เทศบาลตำบลหาดท่าเสา วัดเขื่อนพลเทพ ชัยนาท
45 องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ วัดเด่นใหญ่ ชัยนาท
46 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยม วัดตะคลอง ชัยภูมิ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวาย วัดศาลาลอย ชัยภูมิ
48 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ วัดตาล ชัยภูมิ
49 อบต.หนองโพนงาม วัดป่าห้วยกุ่ม ชัยภูมิ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง วัดโพธิ์เย็น ชัยภูมิ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง วัดพระธาตุกุดจอก ชัยภูมิ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู สำนักสงฆ์วัดเชตวัน ชัยภูมิ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง วัดบุญธรรม ชัยภูมิ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปัจฉิมานุการาม ชัยภูมิ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน วัดเฝือแฝง ชัยภูมิ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวาน ภูเขาทอง ชัยภูมิ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ วัดสระทอง ชัยภูมิ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย วัดบึงบาล ชัยภูมิ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง วัดป่าคลองสมบูรณ์ ชัยภูมิ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลผักปัง วัดบ้านพรมใต้ ชัยภูมิ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ บ้านโนนหว้านไพล ชัยภูมิ
62 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง เขต ชัยภูมิ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ วัดป่าสระแก้ว ชัยภูมิ
64 เทศบาลตำบลทุ่งทอง วัดสุวรรณาราม ชัยภูมิ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง วัดดอนไผ่ ชัยภูมิ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว วัดศรีเมืองทอง ชัยภูมิ
67 เทศบาลตำบลลุ่มลำชี หัวสะพานภันสงบ ชัยภูมิ
68 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ วัดป่าศรีพัฒนา ชัยภูมิ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก วัดโป่งนก ชัยภูมิ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง วัดโพนแพง ชัยภูมิ
71 เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว วัดศรีบุญเรือง ชัยภูมิ
72 เทศบาลตำบลเทพสถิต วัดวะตะแบก ชัยภูมิ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก วัดใหญ่นายางกลัก ชัยภูมิ
74 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม วัดชัยมงคล ชัยภูมิ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด วัดศรีธงชัย ชัยภูมิ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม วัดจันทรังษี ชัยภูมิ
77 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง วัดป่าบุญญาราม ชัยภูมิ
78 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า วัดมัชฌิมาวาส ชัยภูมิ
79 เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม วัดศรีสวัสดิ์บรรพต ชัยภูมิ
80 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเเวง วัดสามัคคี ชัยภูมิ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก วัดยางเกี่ยวแฝก ชัยภูมิ
82 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ วัดศรีเจริญทรงธรรม ชัยภูมิ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา วัดหว้าเฒ่า ชัยภูมิ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ วัดสว่างนามน ชัยภูมิ
85 องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน วัดท่าสง่า ชัยภูมิ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง วัดเขาหลาง ชุมพร
87 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง วัดหิรัญญาวาส เชียงราย
88 เทศบาลตำบลแม่จัน ศรีบุญเรือง เชียงราย
89 เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย วัดสันมะค่า เชียงราย
90 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้่าวต้ม วัดทรายมูล เชียงราย
91 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน วัดบ้านสันมงคล เชียงราย
92 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก วัดอินทราราม(ขี้เหล็กหลวง) เชียงใหม่
93 เทศบาลตำบลไชยปราการ วัดสุปัฏนาราม (วัดบ้านท่า) เชียงใหม่
94 เทศบาลตำบลหนองบัว วัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช เชียงใหม่
95 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง วัดศรีกลางเมือง เชียงใหม่
96 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ วัดป่าข่อยใต้ เชียงใหม่
97 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง วัดจอมแจ้ง เชียงใหม่
98 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก สองยอด เชียงใหม่
99 เทศบาลตำบลสันกำแพง วัดโรงธรรมสามัคคี เชียงใหม่
100 องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า วัดไชยสถาน เชียงใหม่
101 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย วัดธรรมาราม ตรัง
102 เทศบาลตำบลนาตาล่วง วัดไทรงาม ตรัง
103 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด วัดป่าไม้ห้า ตาก
104 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง สำนักสงฆ์เด่นเจริญ ตาก
105 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ ปากห้วยไม้งาม ตาก
106 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ วัดวาเล่ย์เหนือ ตาก
107 เทศบาลตำบลวังเจ้า วัดเชียงทอง ตาก
108 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม นครนายก
109 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย วัดบ่อน้ำจืด นครปฐม
110 เทศบาลตำบลบางกระทึก วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
111 องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ วัดโพธิ์งาม นครปฐม
112 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา วัดบางปลา นครปฐม
113 องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง บางข้างใต้ นครปฐม
114 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง วัดกำแพงแสน นครปฐม
115 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด วัดจันอัด นครราชสีมา
116 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ วัดศรีวนาราม นครราชสีมา
117 องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ หนองศาลา นครราชสีมา
118 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน วัดเขาน้อยมูลบน นครราชสีมา
119 องค์การบริหารสส่วนตำบลมะค่า วัดบ้านหนองม้า นครราชสีมา
120 องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง วัดหนองบอน นครราชสีมา
121 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ หนองตะไก้ นครราชสีมา
122 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า วัดกุดปลาเข็ง นครราชสีมา
123 องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก วัดหนองโพธิ์ นครราชสีมา
124 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร วัดโนนเกษตร นครราชสีมา
125 องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ กุดจิก นครราชสีมา
126 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ วัดป่าสิริวันบรรพต นครราชสีมา
127 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน วัดหนองหัวฟาน นครราชสีมา
128 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ บ้านสมบัติเจริญ นครราชสีมา
129 เทศบาลตำบลโนนเมือง วัดบ้านงิ้ว นครราชสีมา
130 อบต.โนนอุดม วัดสระบัวเมืองจาก นครราชสีมา
131 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน วัดโนนมะเกลือ นครราชสีมา
132 องค์การบริหารส่วนตำบลตะแบกบาน วัดหนองจาน นครราชสีมา
133 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย วัดโนนพัฒนา นครราชสีมา
134 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน วัดไตรมิตรวิทยาราม 2 (เขาแม่ชี นครราชสีมา
135 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา วัดบ้านหนองบัวศาลา นครราชสีมา
136 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว วัดฉิมพลี (งิ้ว) นครราชสีมา
137 เทศบาลตำบลเขาชุมทอง วัดศรีอาชา นครศรีธรรมราช
138 เทศบาลเมืองปากพูน วัดโบสถ์ นครศรีธรรมราช
139 เทศบาลตำลนาสาร คันนาราม นครศรีธรรมราช
140 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว วัดศิลา นครศรีธรรมราช
141 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา วัดป่าตอ นครศรีธรรมราช
142 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา วัดท่าสูง นครศรีธรรมราช
143 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ วัดพระพรหม นครศรีธรรมราช
144 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก วัดไทยมังคลาราม นครศรีธรรมราช
145 เทศบาลนครนครสวรรค์ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง นครสวรรค์
146 องค์การบรหารส่วนตำบลวังมหากร วัดวังรอใต้ นครสวรรค์
147 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง วัดคลองช้าง นครสวรรค์
148 เทศบาลตำบลท่าตะโก วัดท่าตะโก นครสวรรค์
149 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดทิพรส วัดหนองคูน้อย นครสวรรค์
150 เทศบาลตำบลตากฟ้า วัดตากฟ้า พระอารามหลวง นครสวรรค์
151 องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง วัดสายลำโพงเหนือ นครสวรรค์
152 องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด วัดศรีนิคมรัตนาราม นครสวรรค์
154 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี วัดยอดพระพิมล นนทบุรี
155 องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด วัดสิงห์ทอง นนทบุรี
156 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย วัดไทรน้อย นนทบุรี
157 เทศบาลตำบลนาน้อย วัดนาราบ น่าน
158 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สุคันธาราม น่าน
159 องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ วัดผาตูบ น่าน
160 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร วัดนาคำ น่าน
161 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า วัดฟ้าสวรรค์ น่าน
162 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อาศรมธรรมจาริกป่ากลาง น่าน
163 องค์การบริหารส่วนตำบลสวด วัดหลวง น่าน
164 เทศบาลตำบลกลางเวียง วัดศรีดอนแท่น น่าน
165 เทศบาลตำบลดอนอะราง วัดเก่าดอนอะราง บุรีรัมย์
166 เทศบาลตำบลพลับพลาชัย วัดสะเดา บุรีรัมย์
167 องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา วัดสองพี่น้อง บุรีรัมย์
168 เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง วัดชุมแสง บุรีรัมย์
169 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทไธสง วัดหนองบก บุรีรัมย์
170 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง บรมคงคา บุรีรัมย์
171 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี วัดเวฬุวนาราม บุรีรัมย์
172 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน วัดลำดวน บุรีรัมย์
173 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน บ้านเขว้า บุรีรัมย์
174 องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์เหนือ วัดบางนา ปทุมธานี
175 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ วัดเขาน้อย ประจวบคีรีขันธ์
176 องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ใหม่โพธิ์เย็น ปราจีนบุรี
177 เทศบาลตำบลประจันตคาม วัดแจ้งเมืองเก่า ปราจีนบุรี
178 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ วัดโพธาราม ปัตตานี
179 เทศบาลตำบลสามกอ วัดสามกอ พระนครศรีอยุธยา
180 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด วัดโสภณเจิติการาม พระนครศรีอยุธยา
181 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง ธรรมโชติการาม พระนครศรีอยุธยา
182 องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ วัดฉัตรทองดำริธรรม พระนครศรีอยุธยา
183 เทศบาลตำบลบางซ้าย วัดบางซ้ายใน พระนครศรีอยุธยา
184 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง วัดเสาธงเก่า พระนครศรีอยุธยา
185 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง วัดไก่จ้น พระนครศรีอยุธยา
186 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน วัดขนอนใต้ พระนครศรีอยุธยา
187 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง วัดสุวรรณเจดีย์ พระนครศรีอยุธยา
188 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า วัดทางยาว พระนครศรีอยุธยา
189 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ วัดวชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา
190 อบต.บ้านโพธิ์ กระโดงทอง พระนครศรีอยุธยา
191 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม พระนครศรีอยุธยา
192 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน บางม่วง พระนครศรีอยุธยา
193 องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน วัดช้าง พระนครศรีอยุธยา
194 เทศบาลตำบลท่าวังทอง วัดเชียงทอง พะเยา
195 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด วัดคีรีวงก์ พังงา
196 ้เทศบาลตำบลท่าแค วัดอภยาราม พัทลุง
197 เทศบาลตำบลดอนทราย วัดบ่อพระโสภณประชาสรรค์ พัทลุง
198 เทศบาลตำบลบ้านลาด วัดไม้รวกสุขาราม เพชรบุรี
199 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง วัดผดุงราษฎร์(วังชะนาง) เพชรบูรณ์
200 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง วัดทุ่งโห้งเหนือ แพร่
201 เทศบาลตำบลห้วยอ้อ วัดศรีดอนคำ แพร่
202 เทศบาลตำบลแม่คำมี วัดสันป่าสัก แพร่
203 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง วัดปงท่าข้าม แพร่
204 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม วัดตำหนักธรรม แพร่
205 เทศบาลตำบลสูงเม่น วัดสูงเม่น แพร่
206 เทศบาลตำบลกะรน วัดกิตติสังฆาราม (วัดกะตะ) ภูเก็ต
207 เทศบาลตำบลขามเรียง จันทร์ประดิษฐ์ มหาสารคาม
208 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม วัดสุทธาวาส มหาสารคาม
209 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแก บ้านหัวขัว มหาสารคาม
210 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเงิน วัดวิเศษสมบูรณ์ มหาสารคาม
211 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา วัดศรีนครเตา มหาสารคาม
212 เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก วัดเทพชุมนุม มุกดาหาร
213 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย วัดคำบง มุกดาหาร
214 เทศบาลตำบลคำอาฮวน วัดศรีชมชื่น มุกดาหาร
215 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม มุกดาหาร
216 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก เทพนิมิตร มุกดาหาร
217 เทศบาลตำบลนาสีนวน วัดบ้านส้มป่อย มุกดาหาร
218 เทศบาลตำบลร่มเกล้า สำนักสงฆ์ร่มธรรมบรรพต มุกดาหาร
219 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย วัดสามัคคีวนาราม มุกดาหาร
220 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม วัดวัมมิกาวาส มุกดาหาร
221 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว วัดศรีมงคล มุกดาหาร
222 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ วัดท่าลาด ยโสธร
223 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮ วัดเหล่าไฮ ยโสธร
224 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง วัดพระพุทธบาทยโสธร ยโสธร
225 องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง วัดพุทธมงคล ยะลา
226 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เฉลิมนิคม ยะลา
227 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง หนองช้าง ร้อยเอ็ด
228 เทศบาลตำบลหนองฮี วัดสุวรรณาราม ร้อยเอ็ด
229 วัดหนองช้าง วัดหนองช้าง ร้อยเอ็ด
230 เทศบาลตำบลปากน้ำ ปากน้ำประชารังสฤษดิ์ ระนอง
231 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ลำเลียง ระนอง
232 เทศบาลตำบลชากบก วัดห้วงหิน ระยอง
233 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน วัดปากป่า ระยอง
234 องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด วัดท่ามะกอก ระยอง
235 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ วัดเกาะเสม็ด ระยอง
236 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ วัดเกาะศาลพระ ราชบุรี
237 สำนักงานเทศบาลตำบลกรับใหญ่ วัดหนองกลางด่าน ราชบุรี
238 เทศบาลตำบลท่าโขลง วัดไลย์ ลพบุรี
239 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง วัดห้วยโป่ง ลพบุรี
240 เทศบาลตำบลไหล่หิน วัดไหล่หิน ลำปาง
241 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วัดช่างฆ้อง ลำพูน
242 เทศบาลตำบลเวียงยอง วัดบ้านตอง ลำพูน
243 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ทุ่งม่าน ลำพูน
244 องค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย วัดกุดนาแก้ว ศรีสะเกษ
245 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงปราสาท วัดโพธิ์ศรีสมโภช ศรีสะเกษ
246 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจันทร์ วัดบ้านหนองผือ ศรีสะเกษ
247 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล วัดเคาะคุปวารีย์ ศรีสะเกษ
248 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ วัดบ้านประอาง ศรีสะเกษ
250 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน วัดประชารังสรรค์ ศรีสะเกษ
251 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว วัดบ้านสำโรง ศรีสะเกษ
252 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ วัดบ้านก่อ ศรีสะเกษ
253 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม วัดบ้านกระสังข์ ศรีสะเกษ
254 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร วัดบ้านโคกเพชร ศรีสะเกษ
255 องค์การบริหารส่วนตำบลกุง วัดบ้านเกิ้ง ศรีสะเกษ
256 เทศบาลตำบลแต้่ บ้านแต้ ศรีสะเกษ
257 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่ วัดบ้านสร้างแก้ว หมู่7,11 ศรีสะเกษ
258 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ วัดท่าสว่าง ศรีสะเกษ
259 องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี สุนทราราม ศรีสะเกษ
260 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้า บ้านหนองม้า ศรีสะเกษ
261 องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ บ้านอีเซ ศรีสะเกษ
262 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง ศรีมงคล ศรีสะเกษ
263 องค์การบริหารส่วนตำบลเขิน วัดบ้านเขิน ศรีสะเกษ
264 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ วัดทำนบ ศรีสะเกษ
265 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ วัดเกษมสุข ศรีสะเกษ
266 เทศบาลตำบลวังหิน วารีศิลาราม ศรีสะเกษ
267 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก วัดประชาสามัคคี สกลนคร
268 เทศบาลตำบลบ้านต้าย วัดป่าประสิืทธิ์สามัคคี สกลนคร
269 เทศบาลตำบลกุดเรือคำ กุดเรือคำ สกลนคร
270 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ วัดป่าอัมพวัน สกลนคร
271 เทศบาลตำบลวาใหญ่ วัดป่าอิสสระธรรม สกลนคร
272 เทศบาลตำบลเชียงสือ วัดศรีรัตนโนนกุง สกลนคร
273 เทศบาลตำบลนาม่อง วัดบ้านนาม่อง สกลนคร
274 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง วัดโพธิ์ชัย สกลนคร
275 เทศบาลตำบลคูสะคาม วัดป่าบ้านโคกแสง สกลนคร
276 เทศบาลตำบลดงมะไฟ วัดศรีทัศน์ สกลนคร
277 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน วัดโพนงาน(บูรพาภิรมย์) สกลนคร
278 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน วัดศรีมงคล สกลนคร
279 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มรรคคิรีขันธ์ สกลนคร
280 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย โพธิ์ชัย สกลนคร
281 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา วัดสว่างภิรมณ์ สกลนคร
282 เทศบาลตำบลพันนา วัดศรีบุญเรือง สกลนคร
283 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ วัดป่ามหาวัน สกลนคร
284 เทศบาลตำบลฮางโฮง สว่างอารมณ์ สกลนคร
285 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม ศรีบุญเรือง สกลนคร
286 เทศบาลตำบลนาใน วัดภูริทัตตถิราวาส สกลนคร
287 องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง วัดโพธิ์ศรีสุทธาราม สกลนคร
288 เทศบาลตำบลเชียงเครือ วัดพระพุทธไสยาราม สกลนคร
289 เทศบาลตำบลหนองลาด วัดศรีวราราม สกลนคร
290 เทศบาลตำบลกุดแฮด วัดศรีจันทราราม สกลนคร
291 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ วัดป่าอัมพวัน สกลนคร
292 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ วัดสระพังทอง สกลนคร
293 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง วัดป่าสันติธรรม สกลนคร
294 องค์การบริหารส่วนตำบลแวง มัชฌิมภูมิ สกลนคร
295 เทศบาลตำบลบ้านม่วง วัดศรีสะอาด สกลนคร
296 เทศบาลตำบลคำบ่อ โชตการาม สกลนคร
297 เทศบาลตำบลบ้านโพน วัดโพธิ์ชัย สกลนคร
298 เทศบาลตำบลบงใต้ วัดป่ามงคลญาณ สกลนคร
299 เทศบาลตำบลพรรณานคร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
300 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ วัดแจ้งวิสุทธาราม สกลนคร
301 เทศบาลตำบลหนองลาด ศรีบุญเรือง สกลนคร
302 เทศบาลตำบลส่องดาว บูรพาภิรมย์ สกลนคร
303 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง วัดตาลสุม สกลนคร
304 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง วัดเจริญคุณ(บุญมา) สกลนคร
305 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า วัดศิริพันธวงค์ สกลนคร
306 องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี วัดบะหัวเมย สกลนคร
307 องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม นารถพรหมวาสี สกลนคร
308 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล วัดบ้านนาตาล สกลนคร
309 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา วัดป่าโนนขุมเงิน สกลนคร
310 เทศบาลตำบลไฮหย่อง ศรีโพธิ์ชัย สกลนคร
311 องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย วัดศิริมังคละ สกลนคร
312 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง วัดยางอาจวัฒนาราม สกลนคร
313 เทศบาลตำบลหนองสนม วัดโนนสว่างภิรมย์ สกลนคร
314 เทศบาลตำบลปทุมวาปี วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร
315 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงชุม วัดสามัคคีธรรม สกลนคร
316 เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ วัดศรีจันทร์ สกลนคร
317 เทศบาลตำบลพอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร วัดศรีธรรมาราช สกลนคร
318 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว วัดนาล้อม สกลนคร
319 เทศบาลตำบลดอนเขือง วัดป่าโนนแสงทอง สกลนคร
320 เทศบาลตำบลวัฒนา วัดบ้านวัฒนา สกลนคร
321 เทศบาลตำบลปลาโหล วัดรามวิทยาลัย สกลนคร
322 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงไข่ วัดป่าประชาพินิจ สกลนคร
323 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน วัดป่าบ้านหนองทุ่ม สกลนคร
324 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม วัดกลางโพธิ์ชัย สกลนคร
325 เทศบาลตำบลหนองหลวง วัดสโมสรประชาสามัคคี สกลนคร
326 องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด วัดสุวรรณวิสุทธาราม สกลนคร
327 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง วัดป่าสันติธรรม สกลนคร
328 เทศบาลตำบลเชียงสือ ศรีรัตนโนนกุง สกลนคร
329 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง วัดท่าคอย บ้านหนองปลาตอง สกลนคร
330 เทศบาลตำบลโคกภู วัดถ้ำช้าง สกลนคร
331 เทศบาลเมืองคลองแห วัดคลองแห สงขลา
332 เทศบาลตำบลจะนะ กาญจนาวาส สงขลา
333 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง วัดบ้านไร่ สงขลา
334 เทศบาลตำบลพะวง วัดบางดาน สงขลา
335 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส วัดควนโส สงขลา
336 เทศบาลนครสงขลา วัดไทรงาม สงขลา
337 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม (เทพา) วัดคงคาสวัสดิ์ สงขลา
338 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน สำนักสงฆ์สามฐี สงขลา
339 เทศบาลเมืองสิงหนคร วัดธรรมโฆษณ์ สงขลา
340 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา วัดโรจนาราม สงขลา
341 อบต.แม่ทอม วัดคูเต่า สงขลา
342 เทศบาลตำบลเชิงแส วัดเอก สงขลา
343 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร วัดช้างคลอด สงขลา
344 เทศบาลตำบลคลองขุด วัดพิทักษ์คลองขุด สตูล
345 เทศบาลตำบลทุ่งหว้า วัดชมภูนิมิตร สตูล
346 เทศบาลเมืองลัดหลวง วัดชมนิมิตร สมุทรปราการ
347 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วัดสุคันธาวาส สมุทรปราการ
348 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง วัดเสาธงกลาง สมุทรปราการ
349 เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ วัดแค บางปลากด สมุทรปราการ
350 เทศบาลตำบลบางเมือง วัดบางปิ้ง สมุทรปราการ
351 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า วัดคลองพระราม สมุทรปราการ
352 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม วัดโคกขาม สมุทรสาคร
353 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล วัดน่วมกานนท์ สมุทรสาคร
354 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก วัดนาโคก สมุทรสาคร
355 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบย วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร
356 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน วัดคลองตันประชาสรรค์ สมุทรสาคร
357 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย วัดคลองครุ สมุทรสาคร
358 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สมุทรสาคร
359 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ วัดบางขุด สมุทรสาคร
360 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน วัดคลองไก่เถื่อน สระแก้ว
361 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง วัดหัวถนน สระบุรี
362 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู วัดคลองใหม่ สระบุรี
363 องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง วัดท่าวัว สระบุรี
364 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน วัดห้วยลี่ สระบุรี
365 เทศบาลตำบลธารเกษม วัดพุขามหวาน สระบุรี
366 องค์การบริหารส่นตำบลหัวไผ่ วัดธรรมสังเวช สิงห์บุรี
367 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม วัดนาไผ่ล้อม สุโขทัย
368 องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว วัดทุ่งพล้อ สุโขทัย
369 องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต วัดคลองตะเข้ สุโขทัย
370 อบต.ย่านยาว วัดไผ่ล้อม สุโขทัย
371 เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง โบสถ์ สุโขทัย
372 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง วัดสำนัก สุโขทัย
373 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ วัดศรีสหกรณ์ สุโขทัย
374 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก วัดฝั่งหมิ่น สุโขทัย
375 เทศบาลตำบลเจดีย์ วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม สุพรรณบุรี
376 เทศบาลตำบลปากน้ำ วัดท่าทอง สุพรรณบุรี
377 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู วัดโพธิ์นฤมิตร สุพรรณบุรี
378 เทศบาลตำบลวังน้ำซับ วัดปลายนา สุพรรณบุรี
380 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง วัดสามเอก สุพรรณบุรี
381 เทศบาลตำบลวังหว้า วัดคลองชะโด สุพรรณบุรี
382 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ วัดท่าไชย สุพรรณบุรี
383 เทศบาลตำบลเขาดิน กาบบัว สุพรรณบุรี
384 เทศบาลตำบลปากนำ้ วัดปากน้ำ สุพรรณบุรี
386 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา วัดเขาดีสลัก สุพรรณบุรี
387 องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่ วัดแค สุพรรณบุรี
388 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย วัดบางหอย สุราษฎร์ธานี
389 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง วัดบางสาววนาราม สุราษฎร์ธานี
390 เทศบาลเมืองท่าข้าม วัดเกาะธรรมประทีป สุราษฎร์ธานี
391 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ วัดชัยธาราวาส สุราษฎร์ธานี
392 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง วัดแสงสะท้อน สุราษฎร์ธานี
393 สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพระ วัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์ สุรินทร์
394 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ วัดทุ่งสว่างหนองเรือ สุรินทร์
395 เทศบาลตำบลสระขุด วัดโพธิ์ทองสุวรรณาวาส สุรินทร์
396 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง วัดอุทุมพร สุรินทร์
397 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ วัดโพธิ์ศรี สุรินทร์
398 องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส นาสนวนสุธาวาส สุรินทร์
399 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง วัดบูรณะบ้านผาง สุรินทร์
400 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ วัดบ้านศาลาสามัคคี สุรินทร์
401 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง วัดอีสานบ้านโนนสั้น สุรินทร์
402 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง วัดจำปาขี้เหล็ก สุรินทร์
403 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแตก วัดผักไหมพุทธาวาส สุรินทร์
405 องค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ดาราธิวาส สุรินทร์
406 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที วัดเทพจตุรทิศ สุรินทร์
407 เทศบาลตำบลรัตนบุรี วัดกลาง สุรินทร์
408 อบต.เชื้อเพลิง วัดมุนีนิรมิต สุรินทร์
409 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก วัดสุนทรธรรมาราม สุรินทร์
410 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทอง วัดจำปา (บ้านขี้เหล็ก) สุรินทร์
411 องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ วัดระกาคุณาราม สุรินทร์
412 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง วัดสามัคคี สุรินทร์
413 องคการบริหารส่วนตำบลบักได นิคมสุนทราราม สุรินทร์
414 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว วัดบ้านหนองคูน้อย สุรินทร์
415 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ วัดจอมพระ สุรินทร์
416 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก วัดสำราญราษฎร์สามัคคี สุรินทร์
417 อบต.ตระเปียงเตีย วัดปราสาทเทพนิมิต สุรินทร์
418 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา วัดลันแต้เทพรักษ์ สุรินทร์
419 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม วัดชัยมงคล สุรินทร์
420 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ วัดปราสาทบ้านจารย์ สุรินทร์
421 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ วัดสนสัทธาราม สุรินทร์
422 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล วัดกันทราราม สุรินทร์
423 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง โพนคำ หนองคาย
424 เทศบาลตำบลบ้านโคก วัดศรีจันดาประชาอุทิศ หนองบัวลำภู
425 เทศบาลตำบลเก่ากลอย วัดสามัคคีทรงธรรม หนองบัวลำภู
426 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ วัดโพธิ์พงษ์ หนองบัวลำภู
427 เทศบาลตำบลยางหล่อ วัดสว่างศรีสมพร หนองบัวลำภู
428 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ วัดชัยชมภูพัฒนาราม หนองบัวลำภู
429 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ วัดอุดมพัฒนาราม หนองบัวลำภู
430 องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ วัดศรีจันทร์ หนองบัวลำภู
431 เทศบาลตำบลนาคำไฮ วัดเซตวนาราม หนองบัวลำภู
432 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี วัดจอมมณี หนองบัวลำภู
433 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว วัดบ้านเก่าบ่อ อำนาจเจริญ
434 เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ วัดสวนสวรรค์ อำนาจเจริญ
435 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง วัดบ้านดงบัง อำนาจเจริญ
436 เทศบาลตำบลบ้านโคก วัดโพธิ์ชัยศรี อุตรดิตถ์
437 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ วัดห้วยคอม อุตรดิตถ์
439 เทศบาลตำบลท่าปลา วัดท่าปลา อุตรดิตถ์
440 วัดศรัทธาพร ศรัทธาพร อุตรดิตถ์
441 เทศบาลตำบลทัพทัน วัดเขาโคกโค อุทัยธานี
442 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ วัดโคกหม้อ อุทัยธานี
443 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลสุม วัดดอนพันชาด อุบลราชธานี
445 องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด วัดอันตรมัคคาราม อุบลราชธานี
446 องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด วัดศรีตัสสาราม อุบลราชธานี
447 องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง วัดดอนยูง(วัดป่าก้าวสิริคุณ) อุบลราชธานี
448 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก วัดบ้านแต้ใหม่ อุบลราชธานี
449 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบ่าย วัดอัมพวัน อุบลราชธานี
450 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดควาย วัดสุวรรณวงศาราม อุบลราชธานี
451 เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น วัดธัญญุตตมาราม อุบลราชธานีUpdate 27/12/2018

Tags :

สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/10/2021
สถิติผู้เข้าชม 2,235,561
Page Views 2,391,619
 
« August 2022»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
จุฑาภรณ์  นันทจินดา  โทร : 090-551-9922

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี๕ส

E-mail : happytemple.master@gmail.com
Line@    @happytemple
www.facebook.com/watsangsook
 
  
view