หน้าแรก รู้จักโครงการ 5ส สร้างสุข คลังความรู้ องค์กรที่เข้าร่วม กิจกรรม  ข่าวสาร  ติดต่อเรา

รายชื่อวัดที่ส่งแบบประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อวัดที่ส่งแบบประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อวัดที่ส่งแบบประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว


ชื่อวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
วัดพระธาตุดอยตุง ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย
วัดน้ำตกแม่สา แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
วัดศรีนวรัฐ(ทุ่งเสี้ยว) บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าฟ้าใต้ สระ เชียงม่วน พะเยา
วัดศรีคิรินทราราม เด่นชัย เด่นชัย แพร่
วัดชมภูหลวง ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง
วัดทุ่งคา แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง
วัดมิ่งเมืองมูล พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง
วัดดอนแก้ว บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
วัดพระพุทธบาทตากผ้า มะกอก ป่าซาง ลำพูน

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน โพน คำม่วง กาฬสินธุ์
วัดร่องคำ  ร่องคำ ร่องคำ กาฬสินธุ์
วัดรังสีปาลิวัน โพน คำม่วง กาฬสินธุ์
วัดศิริอัมพวันบ้านวังยาง ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
วัดสามัคคีดงบ่อ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์
วัดหนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
วัดห้วยสีทน ดพนทอง เมืองกาฬสินธ์ กาฬสินธุ์
สะอาดนาทม ลำคลอง เมือง กาฬสินธุ์
วัดโพธิ์ศรี ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
บ้านกระทอน มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ละลม ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
วัดบ้านพระ มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ป่ามหาวัน หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์
ป่าอัมพวันคุณานุสรณื หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์
โพธารมณ์ พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
โพธิ์ศรี บ้านลาด ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
วัดโนนสว่างภิรมย์ หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
วัดโพธิ์ชัย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
วัดศรีบุญเรือง เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
วัดสามัคคีธรรม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
ศรีรัตนโนนกุง เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
วัดจอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
วัดทุ่งสว่างนารุ่ง นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วัดบ้านจาน ทับใหญ่ รัตนบุรี สุรินทร์
วัดระกาคุณาราม กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
สว่างอารมณ์ ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์
สุวรรณโภคาราม ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์
บ้านเดื่อ กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
วัดกระทิง สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
วัดตาโกน ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
วัดบ้านตาแท่น บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
วัดบ้านอุ่มแสง ดูา ราษีไศล ศรีสะเกษ
หนองงูเหลือมใต้ หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
กองประชาพัฒนาราม นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
เทวีวรญาติ โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
โพธิ์ชัยสะอาด ป่าไม้งาม เมือง หนองบัวลำภู
วัดจอมมณี นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
วัดธาตุเมืองพิณ ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
วัดธาตุหาญเทาว์ บ้านขาม เมือง หนองบัวลำภู
วัดป่าสันติธรรม บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
วัดโพธิพงษ์ โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู
วัดศรีสว่างประจันตเขต วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
วัดศิริมงคล ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดสระธาตุ บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
วัดสระพังทอง หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
วิเศษมงคล เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
ศรีบุญเรืองบุตราราม หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู
ศรีอัมพร บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
ศิริธรรมพัฒนา ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
สระธาตุ บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
สว่างอารมณ์ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วัดโคเขตตาราม นางัว น้ำโสม อุดรธานี
วัดตูมคำ นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วัดสะอาดเรืองศรี นาดี หนองแสง อุดรธานี
วัดอุดมหนองแดง สีออ กุมภวาปี อุดรธานี
วัดมะลิวัลย์ บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วัดหัวเรือ หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี
วันหนองมุก หัวเรือ เมือง อุบลราชธานีชื่อวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
พระบรมธาตุวรวิหาร ชัยนาท เมือง ชัยนาท
วัดท่าโบสถ์ สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท
วัดเทพหิรัณย์ หันคา หันคา ชัยนาท
วัดโพธิ์งาม บางหลวง สรรพยา ชัยนาท
วัดใหญ่ ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท
วัดเขาราวเทียนทอง ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม ชัยนาท
วัดหลวงสิริบูรนาราม สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดสุขเดือนห้า สุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม ชัยนาท
วัดหนองเด่น ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม ชัยนาท
วัดสรรพยาวัฒนาราม สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
วัดดงพลับ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
วัดสระประทุม(สระบัว) นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์
วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
วัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
วัดบางเตยกลาง บางเตย สามโคก ปทุมธานี
วัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
สุราษฎร์รังสรรค์ คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
วัดบางหลวง บางหลวง เมือง ปทุมธานี
วัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
วัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
วัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
ป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมือง ปทุมธานี
วัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
เขาทราย เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
เขาพระ หัวดง เมือง พิจิตร
จระเข้ผอม รังนก สามง่าม พิจิตร
ดงตะขบ ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร
ธรรมะสังเวช ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร
ประชาบำรุง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประทม เมืองเก่า เมือง พิจิตร
ไผ่รอบ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วังงิ้ว วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
วัดคลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร
วัดเถรน้อย ทุ่งน้อย โพธทะเล พิจิตร
วัดทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
วัดเทพสิทธิการาม สามง่าม สามง่าม พิจิตร
วัดเทวประสาท ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
วัดโนนป่าแดง หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
วัดพระธาตุตลุกหิน วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
วัดพร้าว ตำบลวัดขวาง โพทะเล พิจิตร
วัดโพธิ์ไทรงาม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
วัดวังกลม บ้านบุ่ง เมือง พิจิตร
วัดวังแดง สามง่าม สามง่าม พิจิตร
วัดวังทับไทร หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
วัดวังอ้อ ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร
วัดสำนักขุนเณร สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
วัดหนองขนาก เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
วัดห้วยยาว "ราษฏร์บำรุง" ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
วัดหัวดง หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
หนองขนาก เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
หนองสองห้อง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
วัดบ้านนา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
วัดหนองหญ้าปล้อง วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร
วัดยางตะพาย บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
วัดมาบฝางเจริญสุข บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
วัดบ้านหนองสองห้อง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร
กกไม้แดง ดินทอง วังทอง พิษณุโลก
จุฬามณี ท่าทอง เมือง พิษณุโลก
ซำรัง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
นครไทยวราราม(วัดหัวร้อง) นครไทย นครไทย พิษณุโลก
นาลานข้าว นครชุม นครไทย พิษณุโลก
เนินดิน เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
บ้านชาน หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
บ้านเนินมะครึด วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
บึงพร้าว ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
ปลักแรด ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก
ปากดอน วังน้ำคู้ เมืิองพิษณุโลก พิษณุโลก
ผ่องนภาราม ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
โพธ์ทอง บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
วังวน วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดกรุงศรีเจริญ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดคลองน้ำเย็น นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก
วัดคุ้งใหญ่ ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดจันทร์ประเสริฐวนาราม หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก
วัดแจ่มสุวรรณ ท่าโพธิ์ เมือง พิษณุโลก
วัดเซิงหวาย ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดดงยาง บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก
วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดตะโก มะขามสูง เมือง พิษณุโลก
วัดตาลโพรง ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดท่าแก่ง บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดนงราชธาราม ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดนาตาดี บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก
วัดนาบัว นาบัว นครไทย พิษณุโลก
วัดนาเปอะ ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดน้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
วัดเนินสว่างวราราม บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
วัดโนนสูงอรัญญา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
วัดบ้านดง บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดบ้านเนินมะครึด วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
วัดปากพิงตะวันตก งิ้วงาม เมือง พิษณุโลก
วัดพุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
วัดโพธิ์ไทร น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก
วัดมะต้อง มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดแม่ระกา แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
วัดย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดย่านใหญ่ ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก
วัดร้องยุ้งข้าว ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดราชมณฑป(วัดหลวงพ่อโต) วัดจันทร์ เมือง พิษณุโลก
วัดราชสามัคคี ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
วัดวังทองวราราม วังทอง วังทอง พิษณุโลก
วัดวังปลาดุก มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดสนามคลีตะวันออก สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก
วัดสระสี่เหลี่ยม อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วัดสุนทรประดิษฐ์ บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก
วัดหนองมะคัง ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดห้วงกระได ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก
วัดอัมพรินทร์คูหา บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
ศรีมงคล เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
สนามคลีตะวันออก สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก
สันติวัน บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สามัคคีธรรม บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก
สุดสวาสดิ์ บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เสาหิน วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โสภาราม แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก
หล่ายโพธิ์ ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก
ห้วยดั้ง พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดหาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดวังมะสระ ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
วัดโบสถ์มณีราม หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดวังเงิน บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย
วัดวังสวรรค์ ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วัดหาดเสี้ยว หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วัดเกตุวนาราม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย
วัดสร้างสุข ระบำ ลานสัก อุทัยธานีชื่อวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
วัดไผ่ขวาง เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
วัดไผ่ล้อม บางพระ เมืองตราด ตราด
วัดนิโครธาวาส คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี


ชื่อวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
คงคา หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
ดอนคราม เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
ท่าแย้เจริญธรรม ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
ปากลำปิล็อก ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
พุเลียบ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
รัชดาภิเษก บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
เลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
วังโพธิการาม ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
วัดเขาแดง ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี
วัดเขาเล็กรางสะเดา พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
วัดดงสัก พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดดอนคราม เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
วัดตรีมิตรประดิษฐาราม รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
วัดถ้ำมังกรทอง เกาะสำโรง เมือง กาญจนบุรี
วัดน้ำตก ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
วัดบ้านทอง(ท่าล้อ) ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
วัดบึงหล่ม บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี
วัดพังตรุ พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
วัดพุตะเคียน ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
วัดวังขนายทายิการาม วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
วัดวังโพธิการาม ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
วัดวังเย็น วังเย็น เมือง กาญจนบุรี
วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
วัดศรีสุรรณาวาส ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
วัดศรีสุวรรณาวาส ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
วัดสิงห์ไพบูรณ์ประชาสรรค์ สิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี
วัดหนองแดงวนาราม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
วัดหนองไม้แก่น หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดหนองไม้เอื่อย หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี
วัดหนองรี หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี
วัดหนองลานราษฎร์บำรุง ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดหนองเสือ วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
วัดหลุมรัง หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี
วัดหวายเหนียว หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี
ศรีเกษตราราม นาสวน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี
สวนปฏิบัติธรรมพุโพธิ์ ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี
หนองกร่างเพิ่มโพธิ์สุวรรณ หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี
หนองแกประชาสรรค์ หนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี
หนองเจริญศรัทธาธรรม ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
หนองตากยาอภัยสัตว์ หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
วัดลำตะเพิน หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี
ตรีมิตรประดิษฐาราม รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
วัดดอนขมิ้น ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดลูกแก ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี
วัดเขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์ ช่องสะเดา เมือง กาญจนบุรี
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
กลางวังเย็น วังเย็น บางแพ ราชบุรี
กำแพงเหนือ บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี
ขนอน สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี
เจ็ดเสมียน เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี
ดอนกระเบื้อง ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี
ดาวลอย ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
ท่าเรือ แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
ม่วง บ้านม้วง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดขนอน สร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี
วัดโคกพระเจริญ ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
วัดจันทาราม หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดเจติยาราม เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดชาวเหนือ บ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดตาลเรียง บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดท่าผา ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดท่าเรือ แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดบางโตนด บางโตนด โพธาราม ราชบุรี
วัดบ้านโป่ง บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดพิทักษ์ ขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี
วัดราชสิงขร ต.เกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี
วัดหนองหญเาปล้อง สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองหญ้าปล้ ง สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองหมี ท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี
วัดหนองหอย พระอารามหลวง เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดใหม่สี่หมื่น สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี
สนามไชยราษฎร์ศรัศธาธรรม ดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี
หนองรี บ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี
วัดบ้านโป่ง บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี

ชื่อวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด
วัดควนนาแค บ้านควน เมืองตรัง ตรัง
วัดพระอาสน์ ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
วัดกลาง ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
วัดนิโครธาราม ทับปุด ทับปุด พังงา
วัดบ้านเตรียม คุระ คุระบุรี พังงา
วัดรมณีย์ รมณีย์ กะปง พังงา
วัดโคกเคียน(ธ.) โคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา
ราษฎร์นิรมิตร บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา
วัดนิคมสโมสร นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
วัดโคกสวย โคกเจริญ ทับปุด พังงา
วัดสุวรรณคูหา กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
วัดโฆษิตวิหาร ตำบลตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
วัดเทพวนาาม(วัดม่าหนิก) ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
วัดพระทอง เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
วัดพระนางสร้าง เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
วัดเมืองใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
วัดสะปำธรรมาราม เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
วัดคอกช้าง แม่หวาด ธารโต ยะลาUPDATE 20-7-62

Tags :

สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 20/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 107,557
Page Views 185,109
 
« July 2019»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
จุฑาภรณ์  นันทจินดา  โทร : 090-551-9922

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี๕ส

E-mail : happytemple.master@gmail.com
Line@    @happytemple
www.facebook.com/watsangsook
 
  
view