หน้าแรก รู้จักโครงการ 5ส สร้างสุข คลังความรู้ องค์กรที่เข้าร่วม กิจกรรม  ข่าวสาร  ติดต่อเรา

รายชื่อวัดที่ส่งรายงานส่วนที่ 1 (รอการตรวจสอบ)

รายชื่อวัดที่ส่งรายงานส่วนที่ 1 (รอการตรวจสอบ)

รายชื่อผู้ที่ส่งรายงานส่วนที่ 1 คือ ขั้นตอนที่ 1-3 สามารถตรวจสอบได้ วันถัดไปหลังจากการส่งรายงาน

ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
2/10/2019, 14:39:04 วัดบ้านใหม่สารภี 2 หมู่ที่ 4 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่สอย
2/10/2019, 14:29:20 วัดสบสอย 191 หมู่ที่ 7 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่สอย
27/8/2019, 12:42:10 วังวน หมู่ที่ 1 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
21/6/2019, 10:23:28 วัดทุ่งคา 97 หมู่ที่ 10 แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
5/7/2019, 12:59:07 ชมภูหลวง เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ กฟผ.
17/6/2019, 14:30:49 วัดมิ่งเมืองมูล 152 หมู่ที่ 17 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
15/7/2019, 14:30:47 พวงคำ 138 หมู่ที่ 9 ลี้ ลี้ ลำพูน เทศบาลตำบลลี้



ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
9/7/2019, 13:16:58 สามัคคีดงบ่อ 204 หมูที่ 10 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลยางตลาด
28/8/2019, 14:15:35 วัดร่องคำ 83 หมูที่ 4 ร่องคำ ร่องคำ กาฬสินธุ์ สำนักงานเทศบาลตำบลร่องคำ
2/7/2019, 11:16:47 สะอาดนาทม ม.1     กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลลำคลอง
2/10/2019, 11:58:16 วัดศรีมงคล 25 หมูที่ 1 หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
18/6/2019, 15:57:30 วัดมิ่งเมือง หมู่ที่ 3 กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลเสลภูมิ
28/7/2019, 11:11:42 บ้านตาแท่น เลขที่ 9 หมู่ 3 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
31/7/2019, 11:55:54 วัดปราสาทวารี 100 หมู่ 2 บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
30/7/2019, 11:08:48 สว่างอารมณ์ 190 หมู่ที่ 1 ปราสาททอง ปราสาท สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง
4/10/2019, 13:49:12 วัดโพธิ์พงษ์ บ้านหนองตานา ม.3 โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
31/7/2019, 15:09:37 วัดจอมณี บ้านนาสี หมู่ที่ 1 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่งนตำบลนาสี
18/10/2019, 11:54:23 วัดเกาะแก้วทรายขาว หมู่ที่ 11 บ้านน้ำกง นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่งนตำบลนาสี




ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
24/10/2019, 15:03:36 วัดอัมพาพนาราม 60 หมู่ที่ 1 วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
12/9/2019, 19:33:05 วัดศรีสมบูรณ์ 153 หมู่ที่ 5 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
12/9/2019, 18:12:17 วัดหนองน้ำขุ่นพัฒนาราม 100 หมู่ที่ 5 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
26/9/2019, 10:44:39 วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง บ้านปากคลองใต้ นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร เทศบาลตำบลนครชุม
26/9/2019, 10:49:30 วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร เทศบาลตำบลนครชุม
30/9/2019, 0:24:45 วัดคูยาง พระอารามหลวง 027 ซ.4 ถ.ราชดำเนิน 1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
15/8/2019, 9:00:50 วัดหนองใหญ่ศรีโสภณ หมู่ที่ 8 วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
19/9/2019, 11:59:04 วัดพิกุลงาม 82 หมู่ 1 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท เทศบาลตำบลมโนรมย์
27/6/2019, 11:27:28 วัดใหญ่ฯ 24 หมู่ที่ 1 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
9/9/2019, 10:33:40 วัดป่าสัก วัดป่าสัก หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท เทศบาลตำบหางน้ำสาคร
31/7/2019, 15:22:04 วัดวังเคียน ม.4 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท เทศบาลตำบลนางลือ
30/8/2019, 16:08:12 วัดดอนตาล หมู่ที่ 4 บ้านดอนตาล หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท เทศบาลตำบลหนองน้อย
6/8/2019, 12:50:35 วัดนก หมู่ 4 เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้
17/9/2019, 10:41:12 วัดจันทนาราม หมู่ที่ 9 ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท เทศบาลตำบลห้วยกรด
30/7/2019, 14:54:43 วัดคงคาราม วัดคงคาราม ม.3ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลโพนางดำตก
30/7/2019, 15:02:43 วัดตะกู ม.1 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลโพนางดำตก
31/7/2019, 16:05:48 วัดกำแพง ม.1 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ทต.เจ้าพระยา
31/7/2019, 15:44:39 วัดราษฎร์บูรณะ ม.6 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท ทต.เจ้าพระยา
23/7/2019, 15:11:29 วัดหลวงสิริบูรณาราม วัดหลวงสิริบูรณาราม ม.3 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท เทศบาลตำบลสรรพยา
2/9/2019, 9:51:01 วัดสรรพยาวัฒนาราม ม. 4 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา
31/7/2019, 11:05:00 วัดศรีสโมสร 207 หมู่ที่ 1 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
31/7/2019, 11:26:02 วัดหนองขนาก 19 หมู่ที่ 4 บ้านหนองขนาก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
12/9/2019, 14:13:13 วัดหนองเดิ่น หมู่ที่ 13 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท เทศบาลตำบลวังตะเคียน
30/7/2019, 16:15:58 วัดเทพหิรัณย์ หมู่ที่ 11 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
30/7/2019, 14:46:05 วัดท่าโบสถ์ 152 หมู่ 2 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
27/8/2019, 10:22:54 วัดศรีเจริญธรรม 3 หมู่ที่ 7 หนองแซง หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลหนองแซง
30/7/2019, 15:15:19 วัดคลองจันทน์ หมู่ที่1 ห้วยงู หันคา ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู
30/7/2019, 14:39:22 วัดท่าแก้ว หมู่ที่ 8 ห้วยงู หันคา ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู
24/8/2019, 6:30:08 วัดท่ากฤษณา 549 หมู่ 1 หันคา หันคา ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
17/8/2019, 18:14:36 วัดเกยไชยเหนือ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 4 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
24/10/2019, 14:09:18 วัดฆะมัง เลขที่ 71 หมู่ที่ 5 ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
26/10/2019, 18:02:11 วัดแหลมยาง เลขที่ 18/1 หมู่ที่ 1 ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง
29/8/2019, 12:22:23 วัดทับกฤชใต้ 26 หมู่ที่ 7 ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
26/10/2019, 17:55:48 วัดวังใหญ่ เลขที่ 177 หมู่ที่ 12 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
26/10/2019, 18:15:58 วัดหนองขอน เลขที่ 179 หมู่ที่ 8 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
23/10/2019, 18:08:39 วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง เลขที่ 15 หมู่ที่ 5 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน
30/9/2019, 12:47:49 วัดโพธิ์หนองยาว เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์
27/10/2019, 21:14:38 วัดคลองเกษมกลาง เลขที่่ 51 หมู่ที่ 4 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์
25/10/2019, 21:39:53 วัดชุมแสง เลขที่ 17 หมู่ที่ 9 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
25/10/2019, 21:33:37 วัดหางตลาด เลขที่ 137 หมู่ที่ 9 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
25/10/2019, 19:09:59 วัดดงขุย เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา
25/10/2019, 19:20:58 วัดมงคลสุจริตธรรม เลขที่ 112 หมู่ที่ 12 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา
18/8/2019, 10:39:58 วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง 188 ถนนธรรมวิถี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์
21/8/2019, 18:57:57 วัดเทพสุทธาวาส 79 ม.9 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ
7/10/2019, 14:00:14 วัดอู่ข้าว 48 หมู่ 8 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด
21/9/2019, 17:30:16 วัดเกิดการอุดม 11 ม.5 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
10/8/2019, 16:21:18 วัดพระธรรมกาย 23/2 หมู่ 7 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
4/9/2019, 17:32:13 วัดตะวันเรือง 9 หมู่ 11 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
31/7/2019, 14:01:31 วัดมงคลพุการาม เลขที่ 38 หมู่ที่ 14 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
31/7/2019, 15:35:45 วัดสว่างภพ 2 หมู่ 16 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล
19/9/2019, 12:02:20 วัดสายสุวพรรณ 59 หมู่ 4 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองสี่,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3,หมู่ 4,หมู่ 5,จิตอาสา
20/9/2019, 15:49:13 วัดพุทธชินวงศ์วนาราม 31 ม.7 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองหก
29/7/2019, 14:14:19 วัดปัญญานันทาราม 1 ม.10 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
29/8/2019, 17:18:23 วัดหัตถสารเกษตร 33 บ้านคลองห้า หมู่ที่ 8 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี อบต.คลองห้า
6/9/2019, 15:08:34 วัดแสวงสามัคคีธรรม หมู่ 2 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
23/7/2019, 20:55:20 วัดพิชิตปิตยาราม 1 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต - นครนายก บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
19/7/2019, 14:31:26 วัดเขียนเขต 43 หมู่ที่ 2 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
30/7/2019, 18:30:30 วัดมูลจินดาราม 98 ม.3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
28/7/2019, 22:32:00 วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) เลขที่ 248 ซอยรังสิต-นครนายก 4 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต
14/8/2019, 11:38:58 วัดนาบุญ 98 หมู่ 3 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลตำบลธัญบุรี
1/10/2019, 11:24:30 วัดบางกุฎีทอง เลขที่43 หมู่ 2 บางกระดี่ เมือง ปทุมธานี โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
9/9/2019, 20:44:10 วัดสังลาน เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 บางกะดี เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางกะดี
30/9/2019, 22:42:29 วัดตลาดใต้ 6 หมุ่ 3 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางขะแยง
22/9/2019, 21:54:50 วัดตลาดเหนือ 5 หมู่ 4 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางขะแยง
7/9/2019, 23:04:47 วัดป่ากลางทุ่ง 111 หมู่ที่3 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางขะแยง
26/7/2019, 12:40:07 วัดชินวรารามวรวิหาร 1 หมู่ 2 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี สำนักงานเทศบาลตำบลบางขะแยง
19/9/2019, 22:44:10 วัดฉาง เลขที่107 หมู่6 บางปรอก เมือง ปทุมธานี โรงเรียนวัดฉาง
30/7/2019, 23:17:37 วัดโสภาราม 1 ถ.โสภา ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี บางปรอก เมือง ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล
14/9/2019, 17:17:23 วัดดาวเรือง 133 ม.6 บางพูด เมือง ปทุมธานี อบต บางพูน
4/9/2019, 19:27:08 วัดเวฬุวัน 124 หมู่ 1 บางพูด เมือง ปทุมธานี อบต.บางพูด
14/9/2019, 17:03:45 วัดบุญชื่นชู 81/1 ม3 บางพูน เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางพูน
11/9/2019, 16:57:30 วัดบางหลวง 53 หมู่ 2 บางหลวง เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางหลวง
31/8/2019, 16:16:42 วัดโพธิ์เลื่อน 31 ม.1 บ้านกระแชง เมือง ปทุมธานี องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง
30/7/2019, 9:03:52 วัดโบสถ์ 96 หมู่ 5 บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบ้านกลาง
9/10/2019, 9:56:43 วัดรังสิต เลขที่ ๑ หมู่ ๗ หลักหก เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลหลักหก
28/7/2019, 17:50:53 วัดบางกะดี 78 หมู่ 4 บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางกะดี
21/9/2019, 17:57:55 วัดบางนางบุญ 48 หมู่ที่ 4 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางขะแยง
26/7/2019, 13:20:59 วัดบางคูใน 1 หมู่ 7 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บริษัท C.I. GROUP จำกัด (มหาชน)
3/8/2019, 14:30:37 วัดบางเดื่อ 4 หมู่ 4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางเดื่อ
30/8/2019, 22:06:09 วัดไพร่ฟ้า ๓๓ หมู่ ๒ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางเดื่อ
31/8/2019, 8:07:33 วัดหนองปรง ๘ หมู่ ๓ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางเดื่อ
23/7/2019, 18:11:02 วัดเปรมประชา 73 หมู่ 2 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตาบลบางพูน
23/7/2019, 15:13:23 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ เลขที่10 บ้านคลองโพธิ์ใต้ บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
26/10/2019, 10:02:35 วัดดาวดึงษ์(บน) 147 ม.5 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
24/7/2019, 20:17:28 วัดเทียนถวาย 122 หมู่ 2 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบ้านใหม่
31/7/2019, 9:38:22 วัดเสด็จ 1 บ้านคลองกระแชง หมู่ 5 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
26/7/2019, 13:46:49 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1 หมู่ที่ 9 ระแหง ลาดหลุมเเก้ว ปทุมธานี อบต.ระแหง
3/9/2019, 7:52:34 วัดป่าปทุมรัฐ 21/7 ม.7 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
26/7/2019, 19:47:42 วัดทองสะอาด เลขที่ ๑๑ หมู่ ๒ คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
29/7/2019, 9:22:48 วัดบ่อทอง 1 หมู่ 2 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี สภ.คูบางหลวง
30/7/2019, 16:13:03 วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร 6/2หมู่5 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บ.สิทธินันท์ จำกัด
26/7/2019, 14:35:05 วัดจันทาราม 15 หมู่ 1 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
31/7/2019, 13:56:17 วัดสุวรรณจินดาราม หมู่ที่ 6 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
31/8/2019, 19:46:13 วัดเจดีย์หอย 73 ม.4 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
31/8/2019, 19:28:50 วัดบ่อเงิน 1 ม.1 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
26/7/2019, 13:51:12 วัดลำมหาเมฆ 1 หมู่ที่ 5 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี อบต.บ่อเงิน
31/8/2019, 9:00:09 วัดสุวรรโณภาส ม.5 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
31/8/2019, 20:08:15 วัดบัวขวัญ 1 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
26/7/2019, 13:57:37 วัดลาดหลุมแก้ว 44 หมู่ที่ 1 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
29/7/2019, 19:58:35 วัดสุทธาวาส เลขที่ 56 หมู่ 4 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
27/7/2019, 15:51:15 วัดซอยสามัคคี(ธรรมสุขใจ) 101 ม.12 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
23/7/2019, 15:39:47 วัดลาดสนุ่น 25 หมู่ที่ 7 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองคูคต
30/8/2019, 17:49:24 วัดสายไหม 37 หมู่ 3 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
31/7/2019, 16:50:35 วัดเกตุประภา 12 หมู่ที่ 9 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
28/7/2019, 12:19:23 วัดราษฎร์ศรัทธาราม เลขที่ 39 บ้าน คลองเจ็ดสายกลาง หมู่ที่ 4 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เวิร์คออน เซ็ตพอยท์ จำกัด
2/9/2019, 20:51:55 วัดป่าเจริญราช 12/19 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
29/7/2019, 18:01:08 วัดพิรุณศาสตร์ 27 ม.4 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี อค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
24/7/2019, 0:01:19 วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม 35 หมู่ 11 ถนนลำลูกกา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
31/8/2019, 20:47:20 วัดมงคลรัตน์ เลขที่ 20 หมู่ 11 ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร
24/7/2019, 11:08:19 วัดธัญญะผล 57 หมู่ที่ 5 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
30/9/2019, 15:49:34 วัดสมุหราษฎร์บำรุง 16 บ้านคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
25/7/2019, 16:26:52 วัดโสภณาราม 30 คลองซอยสิบสองสายกลาง หมู่ที่ 9 บึงคอไห ลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห
2/8/2019, 10:02:40 วัดสุราษฎร์รังสรรค์ 44 หมู๋ 4 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
24/7/2019, 16:34:45 วัดคลองขุด (โพธิ์นิ่มรัตตาราม) 33 หมู่ที่ 4 เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย
9/7/2019, 12:26:12 วัดบางเตยกลาง 184 วัดบางเตยกลาง บางเตย สามโคก ปทุมธานี โรงเรียนวัดบางเตยใน
7/8/2019, 9:39:48 วัดบางเตยนอก วัดบางเตยนอก บางเตย สามโคก ปทุมธานี โรงเรียนวัดบางเตยนอก
31/7/2019, 7:01:34 วัดตำหนัก 4 หมู่ 1 สามโคก สามโคก ปทุมธานี 1.เทศบาลตำบลสามโคก 2.ชุมชนหมู่1 3.โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 4.บริษัท ปฐวิน จำกัด,
26/7/2019, 15:56:29 วัดจตุพิธวราวาส 50 หมู่ 8 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี อบต.นพรัตน์
7/8/2019, 20:52:05 วัดนพรัตนาราม ๑๒ ม ๖ นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี อบต.นพรัตน์
28/7/2019, 14:32:17 วัดจุฬาจินดาราม ๔๘ หมู่ ๖ บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี ดร.ไพศาล ศรีธเนศสกุล
28/7/2019, 14:51:16 วัดบึงกาสาม 59 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
28/7/2019, 14:58:52 วัดราษฎรบำรุง 1 หมู่ 5 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
28/7/2019, 15:10:54 วัดสอนดีศรีเจริญ ม.๑๐ บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ
28/7/2019, 15:05:21 วัดบึงบอน ๑ หมู่ ๔ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
22/7/2019, 18:16:33 วัดพวงแก้ว เลขที่ 39 หมู่ 5 คลองแปด บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี อบต.บึงบอน
28/7/2019, 14:43:08 วัดบึงบาประภาสะวัต ๓๒ หมู่๕ บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี เทศบาลตำบลหนองเสือ
28/7/2019, 15:16:59 วัดแสงมณี ๖๐ หมู่ ๓ บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา
28/7/2019, 15:22:54 วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ม.๖ หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ
26/7/2019, 13:49:27 วัดหน้าไม้ เลขที่ 1 หน้าไม้ หน้าไม้ ปทุมธานี อบต.หน้าไม้
3/10/2019, 13:02:31 วัดสระบัว ๓๐ ม.๑ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
15/7/2019, 11:34:40 วัดกลางคลองสาม 3 หมู่ที่ 9     ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
23/7/2019, 21:14:41 วัดกลางคลองสี่ 24 หมู่ 5     ปทุมธานี เทศบาลเมืองลาดสวาย
26/7/2019, 13:39:47 วัดดอนใหญ่ ๗ หมู่ที่ ๙ ถนนเลียบคลองแปด     ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
24/7/2019, 8:12:19 วัดบัวแก้วเกษร 120 ม.3     ปทุมธานี เทศบาลตำบลระแหง
24/7/2019, 1:30:11 วัดประชุมราษฎร์ 2 หมู่ 11 ถนนลำลูกกา     ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
23/9/2019, 15:18:19 วัดวังงิ้ว ม.4 วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้
8/7/2019, 10:38:14 วัด(พระธาตุ)ตลุกหิน บ้านตลุกหิน หมู่ที่ 6 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร
1/7/2019, 11:21:07 วัดธรรมสังเวช(ไดรัง) 249 หมู่ 5     พิจิตร องค์การบริหารตำบลห้วยร่วม
12/7/2019, 11:56:47 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 7 บ้านเกษตรสัมพันธ์ บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านแยง
31/7/2019, 17:37:43 วัดอัมพรินทร์คูหา 301 หมู่ที่ 4 บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านมุง
14/8/2019, 9:23:14 วัดย่านยาว 28 หมู่ 3 โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
31/7/2019, 13:22:19 วัดตาลโพลง ม.4 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล
30/8/2019, 13:19:06 วัดสนามคลีตะวันออก - สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก เทศบาลตำบลสนามคลี
31/7/2019, 14:25:01 วัดท่ามะขาม หมู่ที่ 7 ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
9/8/2019, 14:27:56 วัดย่านใหญ่ 199 หมู่ 8 ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก อบต.ท่านางงาม
30/7/2019, 10:37:43 วัดคลองน้ำเย็น 55 หมู่ที่ 4 นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
4/10/2019, 15:58:51 วัดท้องโพลง 120 ม.3 ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
27/9/2019, 16:00:05 วัดผ่องนภาราม หมู่ที่ 5 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
28/7/2019, 22:51:22 วัดตะโก(มะขามสูง) 29 หมู่ที่ 4 มะขามสูง เมือง พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
14/8/2019, 15:05:14 วัดสระสี่เหลี่ยม วัดสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก
13/9/2019, 14:13:55 วัดโคกพระเจริญ วัดโคกพระเจริญ ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
22/8/2019, 15:03:03 วัดราษฎร์บำรุงหนองลี 89 หมู่1 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี อบต.โพทะเล
2/9/2019, 11:07:52 วัดสิงห์สุทธาวาส ม.13 โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ
22/8/2019, 14:14:51 วัดบ้านจ่า หมู่ที่5 บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี อบต.บ้านจ่า
23/8/2019, 10:50:04 วัดธรรมสังเวช หมู่ที่ 8 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
26/8/2019, 10:44:35 วัดคลองโป่ง เลชที่ 1 หมู่ 2 สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน
21/6/2019, 12:40:28 วัดโบสถ์ 99/1 หมู่ 5 เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง
30/6/2019, 10:33:43 วัดปางไม้ไผ่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หมู่ 13 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ





ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
18/7/2019, 16:50:17 วัดไผ่ล้อม 238 บางพระ เมืองตราด ตราด เทศบาลเมืองตราด
29/8/2019, 9:17:44 วัดอ่าวช่อ หมู่ที่ 2 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่



ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
5/8/2019, 10:49:30 วัดท่าแย้เจริญธรรม 50 หมู่ที่ 5 ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย
22/8/2019, 10:49:26 วัดเขาถ้ำสหกรณ์นิคม หมู่ที่1 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม
16/8/2019, 11:56:24 วัดปากลำปิล็อก หมู่ที่2 บ้านปากลำปิล็อก ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
9/8/2019, 18:32:30 วัดธารน้ำร้อน 31/5 หมู่ที่ 6 หินดาด ทอผาภูมิ กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
18/7/2019, 13:54:22 วัดดอนคราม 121 หมู่ที่ 5 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
5/8/2019, 9:38:49 วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 59 หมู่ที่5 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
13/8/2019, 9:33:18 วัดเขาเล็กรางสะเดา 64 หมู่ที่ 4 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
31/7/2019, 11:11:44 วัดหวายเหนียว เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหวายเหนียว
29/8/2019, 12:00:09 วัดน้ำตก 303 หมูู่ที่ 3 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย
25/7/2019, 14:07:04 วัดเขาแดง 88 หมู่ที่ 6 ช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
1/8/2019, 9:35:30 วัดบึงหล่ม หมู่ 5 บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
2/8/2019, 15:32:31 วัดหนองกร่างเพิ่มโพธิ์สุวรรณ 403 หมู่ 2 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง
16/8/2019, 13:33:10 วัดหนองแดงวนาราม หมู่ที่ 5 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
25/7/2019, 9:45:07 วัดหนองรี หมู่ที่ 2 หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี เทศบาลตำบลหนองรี
23/7/2019, 14:46:16 วัดหลุมรัง หมู่ที่ 5 หลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง
31/7/2019, 13:58:37 วัดพังตรุ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
1/8/2019, 14:17:30 วัดตรีมิตรประดิษฐาราม หมู่ที่ 23 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี เทศบาลตำบลรางหวาย
30/7/2019, 14:24:07 วัดสวนปฏิบัติธรรมพุโพธิ์ 18/9 หมู่ที่ 5 หนองบัว เมือง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
14/8/2019, 13:14:18 วัดสมเด็จเจริญ หมู่ที่1 สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
25/7/2019, 10:57:48 วัดหนองเจริญ 20/5 หมู่ 6     กาญจนบุรี เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
1/10/2019, 10:43:45 วัดตาลเรียง 1 หมู่ที่ 6 บัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี เทศบาลตำบลบัวงาม
5/8/2019, 12:23:10 วัดท่าเรือ 186 หมู่ที่ 2 แพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย
19/7/2019, 10:17:24 วัดใหม่สี่หมื่น 75 หมู่1 สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสี่หมื่น
22/7/2019, 10:06:04 วัดหนองหญ้าปล้อง 136 หมู่ที่ 8 สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสวนกล้วย
6/8/2019, 14:59:44 วัดโคกพระเจริญ เลขที่ 1 หมู่ที่2 ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
23/8/2019, 15:42:24 วัดดอนกระเบื้อง หมู่ที่5 ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
1/8/2019, 15:16:03 วัดบางโตนด หมู่่ที่ 4 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
8/7/2019, 9:19:52 วัดหนองหอย พระอารามหลวง 99 หมู่ 2     ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง



ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
15/6/2019, 15:20:40 วัดพระอาสน์ 87 หมู่ที่ 5 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี
1/7/2019, 16:31:37 วัดบ้านเตรียม 146 หมู่ 9 คุระ คุระ พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
18/7/2019, 9:30:37 วัดราษฎร์นิรมิตร   บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
6/9/2019, 21:10:07 วัดนิคมสโมสร 56 หมู่ 8 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
6/9/2019, 21:10:07 วัดนิคมสโมสร 56 หมู่ 8 นาเตย ท้ายเหมือง พังงา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
30/7/2019, 14:31:37 วัดนิโครธาราม เพชรเกษม ทับปุด   พังงา เทศบาลตำบลทับปุด
24/9/2019, 11:39:49 วัดโพรงงู หมู่ 7 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
24/9/2019, 11:39:49 วัดโพรงงู หมู่ 7 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
2/7/2019, 16:24:43 วัดเทพวนาราม 66/20 หมู่ที่ 7 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต เทศบาลตำบลศรีสุนทร
3/7/2019, 23:30:27 วัดสะปำธรรมาราม 11/33 ถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 1 เกาะแก้ว เมือง ภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
8/8/2019, 14:44:55 วัดโฆษิตวิหาร 228 หมู่ 6 ถนน เทพกระษัตรี ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
5/8/2019, 10:26:04 สุวรรณคีรี 11 ม.4 ปากจั่น กระบุรี ระนอง อบต.ปากจั่น




UPDATE 28-10-2562 12.00 น.

Tags :

สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/10/2021
สถิติผู้เข้าชม 2,235,585
Page Views 2,391,643
 
« August 2022»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
จุฑาภรณ์  นันทจินดา  โทร : 090-551-9922

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี๕ส

E-mail : happytemple.master@gmail.com
Line@    @happytemple
www.facebook.com/watsangsook
 
  
view