หน้าแรก รู้จักโครงการ 5ส สร้างสุข คลังความรู้ องค์กรที่เข้าร่วม กิจกรรม  ข่าวสาร  ติดต่อเรา

รายชื่อผู้ที่ส่งรายงานส่วนที่ 2 (รอการตรวจสอบ)

รายชื่อผู้ที่ส่งรายงานส่วนที่ 2 (รอการตรวจสอบ)

รายชื่อผู้ที่ส่งรายงานส่วนที่ 2 คือ ขั้นตอนที่4-6 สามารถตรวจสอบได้ วันถัดไปหลังจากการส่งรายงาน


ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
7/8/2019, 15:08:25 วัดชมภูหลวง 1 หมู่ที่ 7 ชมพู เมืองลำปาง ลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมกับ กฟภ.
16/9/2019, 14:31:56 วัดมิ่งเมืองมูล 152 ม.17 พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
17/9/2019, 15:15:49 วัดม่วงน้อย วัดม่วงน้อย หมู่ที่ 3 เกาะคา เกาะคา ลำปาง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาวประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
9/7/2019, 15:52:50 สามัคคีดงบ่อ 204 หมู่ 10 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลยางตลาด
28/7/2019, 15:39:55 บ้านตาแท่น เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู
31/7/2019, 14:50:03 ปราสาทวารี 100 หมู่ 2 บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
31/7/2019, 16:04:06 วัดจอมมณี บ้านนาสี หมู่ที่ 1 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี


ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
12/9/2019, 20:25:43 วัดศรีสมบูรณ์ 153 หมู่ที่ 5 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
12/9/2019, 19:22:37 วัดหนองน้ำขุ่นพัฒนาราม 100 หมู่ที่ 5 สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
30/9/2019, 1:53:21 วัดคูยาง พระอารามหลวง 027 ซ.4 ถ.ราชดำเนิน 1 ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
15/8/2019, 10:00:12 วัดหนองใหญ่ศรีโสภณ หมู่ที่ 8 วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
25/9/2019, 13:57:19 วัดธรรมสังเวช หมู่ 8 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
3/9/2019, 9:19:07 วัดเทพหิรัณย์ หมู่ที่ 11 บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
24/9/2019, 15:00:12 วัดศรีเจริญธรรม 3 หมู่ 7  หนองแซง หันคา ชัยนาท เทศบาลตำบลหนองแซง
24/8/2019, 10:17:37 วัดท่ากฤษณา 549 หมู่ 1 หันคา หันคา ชัยนาท สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา
6/10/2019, 20:22:35 วัดเกยไชยเหนือ เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 4 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
15/7/2019, 15:58:26 วัดกลางคลองสาม 3 หมู่ที่ 9 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
10/8/2019, 16:12:03 วัดพระธรรมกาย 23/2 หมู่ 7 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
14/9/2019, 18:12:57 วัดตะวันเรือง 9 หมู่ 11 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารตำบลคลองสี่
1/8/2019, 16:29:17 วัดมงคลพุการาม เลขที่ 38 หมู่ที่ 14 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
1/8/2019, 16:28:21 วัดสว่างภพ 2 หมู่ 16 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบล
20/9/2019, 8:28:58 วัดสายสุวพรรณ 59 หมู่ 4 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
30/9/2019, 22:44:36 วัดปัญญานันทาราม 1 หมู่ 10 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก
9/9/2019, 17:21:25 วัดแสวงสามัคคีธรรม 81/1 หมู่ 2 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
23/8/2019, 9:02:02 วัดพิชิตปิตยาราม 1 หมู่ที่ 4 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
10/8/2019, 16:57:04 วัดเขียนเขต 43 หมู่ที่ 2 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
28/8/2019, 14:08:32 วัดมูลจินดาราม 98 ม.3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
23/9/2019, 14:19:41 นาบุญ 98 หมู่ 3 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี เทศบาลตำบลธัญบุรี
26/7/2019, 15:10:25 วัดบางคูใน 1 หมู่ที่ 7 บางคูวัด เมือง ปทุมธานี บริษัท C.I. GROUP จำกัด(มหาชน)
23/9/2019, 19:20:11 วัดบางหลวง 53 หมู่ที่ 2  บางหลวง เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางหลวง
6/8/2019, 20:53:23 วัดเทียนถวาย 122 หมู่ 2 บ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี เทศบาลตำบลบ้านใหม่
22/8/2019, 21:49:04 วัดเปรมประชา 73 หมู่ 2 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตำบลบางพูน
14/9/2019, 19:29:11 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ เลขที่10 บ้านคลองโพธิ์ บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
27/7/2019, 0:10:03 วัดทองสะอาด เลขที่ 11 หมู่ 2 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
29/7/2019, 11:20:30 วัดบ่อทอง 1 หมู่ 2 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เทศบาลตำบลคูขวาง
30/7/2019, 15:58:29 วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร 6/2หมู่5 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี บ.สิทธินันท์ จำกัด
26/7/2019, 15:19:03 วัดจันทาราม 15 หมู่ที่ 1 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง
26/8/2019, 13:31:58 วัดสุวรรณจินดาราม หมู่ที่ 6 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 1.บริษัทน้ำมันพืชปทุม,2.บริษัทวิศวกิจพัฒนาจำกัด,3.บริษัทสยามมอดิฟายด์สตาร์ชจำกัด,4.โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม,5.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6,6.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
26/7/2019, 15:11:15 วัดลำมหาเมฆ 1 หมู่ที่ 5 บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
24/7/2019, 8:53:53 วัดบัวแก้วเกษร 120 หมู่ที่ 3 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เทศบาลตำบลระแหง
26/7/2019, 14:38:13 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 1 หมู่ที่ 9 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
26/7/2019, 14:57:06 วัดลาดหลุมแก้ว 44 หมู่ที่ 1 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว
26/7/2019, 14:24:34 วัดหน้าไม้ เลขที่ 1 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้
27/7/2019, 20:06:37 วัดซอยสามัคคี(ธรรมสุขใจ) 101 หมู่ที่ 12 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
2/9/2019, 9:03:34 วัดลาดสนุ่น 25 ม.7 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองคูคต
18/8/2019, 17:25:45 วัดสายไหม 37 หมู่3 คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
27/7/2019, 16:03:17 วัดโสภณาราม 30 คลองซอยสิบสองสายกลาง หมู่ที่ 9 บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห
5/8/2019, 20:34:32 วัดเกตุประภา 12 หมู่ 9 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย
28/7/2019, 12:47:12 วัดราฎษร์ศรัทธาราม เลขที่ 39 บ้านคลองเจ็ดสายกลาง หมู่ที่ 4 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี บริษัท เวิร์คออน เซ็ตพอยท์ จำกัด
29/7/2019, 20:44:24 วัดพิรุณศาสตร์ 27 ม.4 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่นตำบลบึงทองหลาง
26/7/2019, 23:42:53 วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม 35 หมู่ 11 ถนนลำลูกกา บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
5/8/2019, 20:29:15 วัดกลางคลองสี่ 24 หมู่ 5 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี เทศบาลเมืองลาดสวาย
11/9/2019, 21:11:55 วัดจตุพิธวราวาส 50 ม.8 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี อบต.นพรัตน์
22/8/2019, 17:38:53 วัดนพรัตนาราม 12 หมู่ 6 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี อบต นพรัตน์
22/8/2019, 16:55:24 วัดแสงมณี 60 ม.3 บีงบา หนองเสือ ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา
31/8/2019, 15:12:36 วัดจุฬาจินดาราม 48 ม.6 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
31/8/2019, 16:33:44 วัดราษฎรบำรุง 1 ม.5 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
31/8/2019, 15:40:34 วัดบึงบอน 1 ม.4 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
22/8/2019, 12:38:51 วัดพวงแก้ว 39 หมู่ 5 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี อบต บึงบอน
31/8/2019, 16:12:26 วัดบึงกาสาม 59 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม
22/8/2019, 18:29:38 วัดบึงบาประภาสะวัต 43 หมู่ 5 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี เทศบาลตำบลหนองเสือ
8/10/2019, 13:57:20 วัดบุญชื่นชู 86/1 หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี เทศบาลตําบลบางพูน
26/7/2019, 15:15:47 วัดดอนใหญ่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนเลียบคลองแปด     ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา
26/7/2019, 11:54:22 วัดยางคลี 171 หมู่ที่ 3     พิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
8/8/2019, 11:55:23 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 7 บ้านเกษตรสัมพันธ์ บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านแยง
1/8/2019, 14:00:45 วัดอัมพรินทร์คูหา 301 หมู่ที่ 4 บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านมุง
11/10/2019, 14:38:01 วัดย่านยาว 28 หมู่ 3  โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
13/9/2019, 13:48:06 วัดสนามคลีตะวันออก - สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก เทศบาลตำบลสนามคลี
22/8/2019, 16:43:01 วัดราษฎร์บำรุงหนองลี 86 หมู่ 1 โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
30/6/2019, 11:44:11 วัดปางไม้ไผ่ หมู่ที่ 13 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลระบำ


ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
19/7/2019, 10:55:59 วัดไผ่ล้อม 238 บางพระ เมืองตราด ตราด เทศบาลเมืองตราด
30/9/2019, 11:19:35 วัดอ่าวช่อ หมู่ที่ 2 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
22/8/2019, 11:47:34 เขาถ้ำสหกรณ์นิคม หมู่ที่ 1 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี เทศบาตำบลสหกรณ์นิคม
10/8/2019, 12:09:16 วัดธารน้ำร้อน 31/5 หมู่ที่ 6 หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
30/7/2019, 11:37:45 ดอนคราม 121 ม.5 เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
5/8/2019, 10:41:56 วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ 59 หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
13/8/2019, 11:56:40 วัดเขาเล็กรางสะเดา 64 หมู่ที่ 4 พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
1/8/2019, 11:17:30 วัดบึงหล่ม หมู่ 5 กระจัน บ่อพลอย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย
30/9/2019, 17:56:05 วัดหนองกร่างเพิ่มโพธิ์สุวรรณ 403 หมู่ 2 หนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง
19/7/2019, 10:45:56 วัดใหม่สี่หมื่น 75 หมู่ที่ 1 สี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลสี่หมื่น
2/10/2019, 14:41:04 วัดท่าผา 16 ม.1 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี สำนักงานเทศบาลเมืองท่าผา
31/7/2019, 15:46:25 บางโตนด หมู่ที่ 4 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
31/8/2019, 11:34:09 วัดหนองหอย พระอารามหลวง 99 หมู่ที่ 2 เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง


ประทับเวลา ชื่อวัด ที่อยู่วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ชื่อองค์กรที่เข้าร่วม
15/6/2019, 16:57:08 วัดพระอาสน์ 87 ม.5 ต.ไทยบุรี ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี
28/9/2019, 23:25:09 วัดโพรงงู หมู่ 7 เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
16/8/2019, 10:48:34 วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) 194 ถนนศรีสุนทร ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต เทศบาลตำบลศรีสุนทร
22/8/2019, 17:00:36 วัดสะปำธรรมาราม หมู่ที่ 1 เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต อบต.เกาะแก้ว

UPDATE 28-10-2562 12.00 น.

Tags :

สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 03/08/2015
ปรับปรุง 21/10/2021
สถิติผู้เข้าชม 2,235,656
Page Views 2,391,714
 
« August 2022»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
จุฑาภรณ์  นันทจินดา  โทร : 090-551-9922

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี๕ส

E-mail : happytemple.master@gmail.com
Line@    @happytemple
www.facebook.com/watsangsook
 
  
view